"Sveriges närmsta vildmark"

Älvlandskapet Nedre Dalälven ingår i FN-organet UNESCO´s Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området. Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde egentligen är och vad som pågår i det.

Miniseminarie Naturvårdsverket

Presentation av Nedre Dalälvssamarbetet

Den 11 mars kommer Nedre Dalälvssamarbetet och dess biosfärverksamhet presenteras i ett miniseminarie för Naturvårdsverket. Det kommer att handla om fiskefrågor, hävdfrågor, myggbekämpning och lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Mer...

LIFE-ansökan och Hävd av älvängar genom Leader

LIFE och LEADER

Helt enligt planerna så skickades projektansökan för Life Älväng in till EU-kommissionen i oktober 2015. Besked från EU väntas i juni 2016. I oktober 2015 anordnades också ett stormöte där den framtida utvecklingen av hävdfrågan diskuterades. Inbjudna var kommuner, länsstyrelser, LRF, lokala föreningar och företagare samt intresserad allmänhet. Mer...

NordMAB oktober 2015

Nätverkskonferens Älvlandskapet

Varje år träffas de nordligaste Biosfärområden för att konferera. Sverige var årets värdland och konferensen hölls i Älvlandskapet Nedre Dalälven, med boende och konferens på Stadshotellet i Säter. Mer...

LIFE-ansökan

Beviljade skrivarmedel LIFE

Nedre Dalälven har beviljats skrivarmedel för ansökan om Life Älväng av Naturvårdsverket. Helt enligt vår ambition ges nu möjlighet att fortsätta arbetet med hävdfrågorna ur ett biosfärperspektiv. Tanken med projektet är att flertalet älvängar längs Nedre Dalälven ska restaureras, alltså återställas till fina slåtter och betesmarker som de var förr i tiden. Mer...

EuroMAB maj 2015

Nätverksträff i Haapsaluu, Estland

EuroMAB är MAB-nätverket i de biosfärområden som ligger i Europa och Nordamerika. Vartannat år träffas delegater från områdena och i år hölls konferensen i Haapsalu, Estland. Under konferenserna sker ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett flertal gemensamma sammanträden och workshops genomförs. Mer...