Här kommer vi under 2020 att berätta om hur lokala entreprenörer, företag, föreningar, med mera som jobbar med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Hållbarhet kan för någon handla om ekologiska aspekter, medan det för någon annan även inbegriper sociala och ekonomiska aspekter. Vi är nyfikna på vad som görs och hur det tänks. Vår förhoppning är att ditt möte med dessa aktörer här ska ge inspiration och förhoppningsvis motivera till dialog och samverkan. Vi fyller på med goda exempel allt eftersom. Tips tar vi gärna emot!

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven