Kurs i Naturnära Skogsbruk, 2-3 februari 2019


Ett trettiotal skogsägare och andra intresserade samlades helgen 2-3 februari 2019 i Stjärnsund för en tvådagarskurs i den hyggesfria skogsbruksformen Naturnära Skogsbruk.

Arrangören Annevi Sjöberg från Plockhugget berättar: ”Lite över 30 deltagare trotsade snöyran och pulsade ut i skogen. Kursen leddes av skogsingenjören Martin Jentzén som är expert på naturnära skogsbruk. Under hans ledning fick deltagarna varva teori med praktik. Mycket inspiration och kunskap flödade och kursdeltagarna verkade vara väldigt nöjda! Vi hade ytterligare 25 personer på reservlistan, så tänker vi köra denna kurs årligen i Stjärnsund.”

Under kursen gick deltagarna igenom grunderna för naturnära skogsbruk enligt Lübeckmodellen. Det är en ekosystembaserad och hyggesfri skogsbruksform där man arbetar med plockhuggning och naturlig föryngring. Deltagarna fick gå igenom vad metoden innebär, hur den påverkar miljön och plånboken och hur de rent praktiskt går tillväga som skogsägare. Brita Asplund, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Gävleborgs distrikt, inledde kursen med att bland annat berätta om myndighetens arbete med hyggesfritt.

Kommentarer från deltagare:

Erik Uhlås, Örbyhus: Jag har gått försiktigt fram i skogsbruket tidigare. Mina föräldrar och farmor och farfar bedrev kontinuitetsskogsbruk. Martin vill ha ännu mer försiktig skogsskötsel. Man ska vara försiktig när man gallrar och bara ta de träd som är ekonomiskt mogna. Kursen gav inspiration och det jag lärde mig känns tillämpbart.

Jan-Olov Olsson, Österfärnebo: Det var intressant att höra nya saker. Det gick lite stick i stäv mot vad jag lärt mig under 35 års tid, så jag kan inte köpa allt rakt av. Vissa bitar har jag dock anammat sedan tidigare. Kursledaren sa att var och en får hitta sin egen hybrid av metoden. Det går inte att ställa om all skog direkt till kontinuitetsskog skött med konventionella metoder, men på de bestånd som har förutsättningar kan jag tänka mig att prova metoden. Jag kan nog säga att jag tänker lite mera med naturen efter kursen.

Hans Wigren, Tobo: Jag har bara en mindre skogsareal, men jag upplevde att kursledaren Martin visste vad han pratade om. Man ska låta skogen växa färdigt ifred. Och lämna kvar grenar och kvistar för att näringsämnenas skull, istället för att vara så duktig på att städa. Kursen gav mig nya tankar.

Och så här tycker kursledaren Martin Jentzen om helgen i Stjärnsund

- Jag upplevde att det var väldigt intresserade deltagarna som hade en bra bredd vad det gäller skoglig kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, säger Martin Jentzen, skogsingenjör och expert på naturnära skogsbruk. Under helgen ställde deltagarna många bra frågor vilket ledde till att vi tillsammans utvecklade det hela till intressanta resonemang och diskussioner inom många viktiga områden rörande skogsbruk i allmänhet och naturnära skogsbruk i synnerhet. För mig var det också glädjande att se att många också rest långt för att komma till kursen. Stjärnsund är dessutom ett bra ställe med bland annat fina lokaler.

Biosfärområde Nedre Dalälven, leaderprojekt BUS i biosfären stöttade kursen med ett ekonomiskt bidrag. Syftet med BUS-projektet är bland annat att inspirera till nya insatser och initiativ för ökad hållbarhet. Vidare vill vi genom BUS-projektet främja samarbeten och nätverkskontakter samt öka kunskapen, kännedomen och förståelsen för insatser som görs och redan har gjorts för hållbar utveckling. En viktig del är att lyfta fram aktörer, initiativ och verksamheter inom biosfärområdet som visar på goda exempel för hållbar utveckling.

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

The three functions of a biosphere reserve

image

Development

To support people living and working in the area through economic and social development in a way that is sustainable. More...

image

Support

To support research and education that benefits the area and supports a sustainable development. From old to young and for both visitors and inhabitants. More...

image

Preserve

To preserve landscapes, ecosystems and biological diversity. Both biological and cultural values must be preserved. More...