Medverkan på BioBlitz på Biologiska Mångfaldens dag, 22 maj 2019


Idag på den Biologiska mångfaldens dag 22 maj har Biosfärområde Nedre Dalälven deltagit i en bioblitz i naturreservatet Långängarna mellan Sandviken och Kungsgården. Ett mycket välbesökt arrangemang! Vi har dels varit med för att lära och knyta kontakter inför kommande bioblitz i biosfärområdet nästa år och dels för att informera om vårt arbete.

En bioblitz är en artinventering under en dag. Experter inom olika områden och naturintresserade samlas, letar efter arter och lär ut/lär tillsammans. Arter som sedan rapporteras in till nationella artdatabanken.

Dagen innehöll ett stort antal vandringar med olika fokus, t.ex. på fåglar, träd, småkryp i bäcken, insekter, geologi, blommor och örter, lavar, mossor, svampar och tickor. Även naturfotografering, bokbord, skogsvård, konstprojekt och vildmarksskola stod på programmet.

Ett flertal organisationer och naturaktörer deltog i arrangemanget: Studiefrämjandet Gästrikland, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen Gävleborg, Sandvikens kommun, Folkbiblioteket i Sandviken, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, Wild Nordic, Skogsstyrelsen, Region Gävleborg, Friluftsfrämjandet, BirdLife Sverige, Gävleborgs Botaniska Sällskap, Skogsgruppen Gävleborg och Biosfärområde Nedre Dalälven. Lotta Delin, Skogsgruppen Gävleborg är upphovspersonen och mästerplaneraren bakom arrangemanget. Naturskyddsföreningen Gävleborg var officiell arrangör.

Programmet hittar du här.

Mer om Biologiska Mångfaldens dag.

Wikipedia om begreppet Bioblitz.

 

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven