Växt- och mindfulnessvandring i samband med Biologiska Mångfaldens dag, 25 maj 2019


I samband med Biologiska Mångfaldens dag arrangerade Biosfärområde NedreDalälven växt- och mindfulnessvandringar på Granön som är en del av Gysinge naturreservat. En tillgänglighetsanpassad naturstig går runt den lilla ön och här och var finns tillgängliga bänkar utplacerade med fin utsikt.

Efter kort information om Biosfärområde Nedre Dalälven av Magnus Pamp så bjöd hälsoinspiratören Maria Karlsson deltagarna på en örtshot gjord på nässla, kirskål, citron, äpple och vatten. Därefter varvade Maria mellan att berätta om läke- och matväxter längs vandringen på ön och att leda deltagarna i olika mindfulnessövningar, som att lyssna på naturens ljud, smaka på växter och hänga med träd. Flera deltagarna uttryckte efteråt att de blivit inspirerade till att använda vilda växter i t.ex. sallad eller pesto och att de upplevde det rogivande att röra sig långsamt, och att stanna till då och då i naturen.

Totalt deltog fjorton personer och en hund på de båda växt- och mindfulnessvandringarna  på Granön.

Mer om Gysinge naturreservat.

Mer om Biologiska Mångfaldens dag.

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

The three functions of a biosphere reserve

image

Development

To support people living and working in the area through economic and social development in a way that is sustainable. More...

image

Support

To support research and education that benefits the area and supports a sustainable development. From old to young and for both visitors and inhabitants. More...

image

Preserve

To preserve landscapes, ecosystems and biological diversity. Both biological and cultural values must be preserved. More...