Träff med biosfärområdets utvecklingsråd, 25 april 2019


Sedan biosfärområdet grundades 2011 har ett utvecklingsråd sammansatt av aktörer i regionen träffats vartannat år för att tycka till om arbetet som gjorts i biosfärområdet och för att komma med nya infallsvinklar på vad som kan göras framöver. I år träffades vi i den nyrustade konferenssalen på Gamla Sjukhemmet i Gysinge. Totalt deltog 18 personer från Högskolan Gävle (Innovationskontoret, Akademin för teknik och miljö) Gröna Kunskapshuset, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Heby kommun (Landsbygdsutveckling), Avesta kommun (Hållbarhetsstrateg, Näringslivsutveckling), Tierps kommun (Kommunekolog), Gävle kommun (Turism/Destinationsutveckling, Sandvikens kommun (Turism/Näringsliv), samt Nedre Dalälvens Intresseförening. 

Länk till sammanfattning av mötet kan du snart hitta här!

Programmet för dagen

09.00-09.15 Samling & fika

09.15-10.15 Inledning och bakgrund

Välkomna och inledning, Lotta Heimersson, vd Nedre Dalälven

Presentation av deltagarna

Bakgrund Nedre Dalälven, NeDa

  • Utvecklingsrådets roll, Cristina Ericson, biosfärkoordinator
  • Hur vi arbetar med utveckling av Biosfärområdet, Lotta Heimersson
  • Projekt Fiskevård, Henrik Thomke, projektledare
  • Projekt Bevara Utveckla Stödja BUS i biosfären, Magnus Pamp, projektledare och kommunikatör

10.15-11.30 Workshop

Vi utgår från verksamhetsrapporten från 2018 som bifogas och diskuterar:

  • Vad tycker du om de temaområden vi arbetar med?
  • Samarbeten och nätverk saknas någon organisation?
  • Vad betyder Biosfärområdet för dig och din verksamhet?
  • Vad kan vi förbättra och utveckla de kommande åren?

11.30-12.00 Summering och sammanfattning av workshopen, leds av Lotta Heimersson

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven