"Sveriges närmaste vildmark"

Här kommer vi under 2020 att berätta om hur lokala entreprenörer, företag, föreningar, med mera jobbar med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Hållbarhet kan för någon handla om ekologiska aspekter, medan det för någon annan även inbegriper sociala och/eller ekonomiska aspekter. Vi är nyfikna på vad som görs och hur det tänks. Vår förhoppning är att dessa aktörer här ska ge inspiration och förhoppningsvis motivera till dialog och samverkan. Vi fyller på med goda exempel allt eftersom. Tips tar vi gärna emot!

Projekt BUS i biosfären

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan BUS i biosfären. Syftet med projektet är att synliggöra och inspirera insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Mer...