"Sveriges närmsta vildmark"

Det internationella nätverket av UNESCO biosfärområden jobbar på ett övergripande plan med erfarenhetsutbyten. På lokal nivå samarbetar vi med forskare, universitet, företagare och invånare.

Våra nätverk

image

Ambassadörer

Våra ambassadörer för Biosfärområdet lever och verkar i regionen. Deras uppgift är att sprida kunskap och väcka intresse för Biosfären. Mer...

image

Natur & Forskning

Vi samarbetar bland annat med universitet, forskare och förvaltare av skyddade områden för att skapa långsiktiga förutsättningar för området. Mer...

image

Utvecklingsråd

Det rådgivande Utvecklingsrådet består av personer från kommuner, näringsliv, markägare, föreningar, högskolor, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Ambassadörer och andra aktörer i området. Mer...