"Sveriges närmaste vildmark"

Biosfärområden möttes under EuroMAB, 2019


Årets EuroMAB-konferens arrangerades i Dublin måndag kväll till fredag lunch, 1 - 5 april. Totalt deltog cirka 220 deltagare från ett trettiotal länder från Europa, samt Kanada, USA och Ryssland. Från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven deltog verksamhetsledare Lotta Heimersson och Magnus Pamp, kommunikatör och projektledare i projektet BUS i Biosfären. 15 personer deltog från svenska biosfärområden. Klicka på länken för att läsa en summering av konferensen och de aktiviteter vi deltog i.

EuroMAB är det största och äldsta av MAB:s regionala nätverk (Man and Biosphere Progamme). Totalt ingår 302 biosfärsområden i 36 europeiska länder, inklusive USA och Kanada. Möten för MAB: s nationella kommittéer och respektive biosfärområdes koordinatorer har ägt rum i EuroMAB:s regi vartannat år sedan 1986.

För att få en uppfattning om några av de frågeställning som finns och arbeten som pågår runt om i de olika biosfärområden kan du kika på listan över årets workshops på konferensen i Dublin.

Projekt BUS i biosfären

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan BUS i biosfären. Syftet med projektet är att synliggöra och inspirera insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Mer...