"Sveriges närmaste vildmark"

Föreläsning för Gamla gardet om biosfärområdet, 11 juni 2019


Tidigt på året fick vi en förfrågan från Gamla Gardet i Västerås och Surahammar om vi ville föreläsa om vad ett biosfärområde är och i synnerhet vad som pågår i Biosfärområde Nedre Dalälven. Det ville vi så klart och det har Cristina och Magnus gjort idag i Gysinge för ett gäng på 25 personer från Gamla Gardet. Efteråt slussade vi dem vidare till naturum och dess fina utställningar om naturen i Färnebofjärdens Nationalpark. Efter lunch på Orangeriet for gänget for vidare till Sandviken för en träff med kommunalrådet Peter Kärnström.

Projekt BUS i biosfären

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan BUS i biosfären. Syftet med projektet är att synliggöra och inspirera insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Mer...

Biosfärområdets tre arbetsområden

image

Utveckla

Att gynna människor som bor och arbetar i området genom en ekonomisk och social utveckling på ett hållbart sätt. Mer...

image

Stödja

Att stödja forskning och utbildning som gynnar området och strävar efter en hållbar utveckling. Från gamla till unga för både besökare och invånare. Mer...

image

Bevara

Bidra till att bevara landskap, ekosystem, biologisk mångfald och kulturella värden. Mer...