"Sveriges närmaste vildmark"

Föreläsning "Vandra Gästrikeleden & Upplandsleden, 2 oktober


Välkommen till en föreläsning med Gunnika Isaksson-Lutteman!

Gunnika berättar om Gästrikeleden och Upplandsleden, hur lederna är att vandra och hur hennes populära guideböcker kom till. Under kvällen får du ta del av vandringstips, upptäckarlusta och inspirerande bilder. Hennes böcker kan du köpa på plats. Fri entré, men anmälan enligt nedan krävs. Även Jennie Wahlborg, friluftssamordnare i Gävleborg kommer kort att berätta om bl.a. ett nationellt projekt där man märker upp leder i syfte att öka tillgängligheten. Genom Magnus Pamp från Nedre Dalälvens Intresseförening kommer du att kort få ta del av vad ett biosfärområde är och vad som pågår i detta.

TID & PLATS
2/10, kl 18.30-20.00
Café Udden, hörsalen, Gysinge

KOSTNAD / ANMÄLAN / FRÅGOR
Föreläsningen är kostnadsfri, men anmälan krävs till
magnus@nedredalalven.se alt. 070 420 44 44.

FRILUFTSLIV I BIOSFÄREN
Både Gästrikeleden och Upplandsleden går delvis i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Föreläsningen är en del av evenemang under paraplyet Friluftsliv i Biosfären arrangerade av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

I SAMARBETE MED
Färnebofjärdens nationalpark

OM BIOSFÄROMRÅDET
Ett vidsträckt område utmed Nedre Dalälven utsågs 2011 av Unesco till biosfärområde och fick namnet Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. I världen finns drygt 700 biosfärområden. Gemensamt för alla är att de har unika och höga natur- och kulturvärden, och att man som biosfärområde ska tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling. Människorna i området ska kunna leva, bo och få sin utkomst i och av dessa vackra och värdefulla områden samtidigt som man bibehåller de unika natur- och kulturvärdena. Hållbarhet är menat att vara ett nyckelbegrepp i utvecklingsarbetet i området. Biosfärområdet sträcker sig från Säter längs älven till mynningen i Älvkarleby och omfattar helt kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens kommun respektive Gävle kommun.