"Sveriges närmaste vildmark"


Inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, Hedemora

Sedan 2016 har Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings sociala företag Hela Heten AB fått människor som stått långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbete genom att restaurera igenväxande ängar och betesmarker kring det natursköna Hovranområdet utanför Hedemora.

Detta vill vi gärna visa upp och bjuder därför in dig som äger mark som vuxit igen, men som kanske skulle kunna bli en fin ängs- eller betesmark. Antingen genom att du själv restaurerar och sedan sköter om ängen eller betet eller att du låter någon annan göra det. Under dagen går vi igenom, biologi och skötselmetoder samt juridik och ekonomi.

Var: Start och slut vid St: Paulusgården, Kyrkogatan 20 i Hedemora

När: Torsdag den 23 maj, kl 09:00 – 15:00. Fika från 8:30.

Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

PROGRAM

09:00 – 10:00 Det sociala företaget Hela Heten restaurerar äng- och betesmarker och ger på så sätt människor som är långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning och en väg tillbaka till arbete. Lars Brandt, Svenska kyrkan                                 

10:00 – 12:00 Fältvandring vid sjön Hovran. Vi besöker tre platser vid sjön Hovran. Våra guider berättar hur och varför vi restaurerar och om djur och växtlivet vi ser. Ta på gummistövlar och gärna kikare! Edward Wirgén, Länsstyrelsen i Dalarna och

Peter Sennblad, Hedemora kommun

12:00 – 13:00 Lunch på St: Paulusgården

13:00 – 14:30 Juridik och Ekonomi i samband med restaurering och efterföljande slåtter/bete. Hur skriver jag arrende med brukaren och hur kan naturvården finansieras genom miljöersättningar? Innebär det några åtagande för mig som markägare?

Erland Hedin, LRF Konsult

14:30 – 15:00 Sammanfattande diskussion och frågor

ANMÄLAN

Anmälan till Elias Regelin via epost eller telefon senast måndag den 20 maj.

elias@nedredalalven.se, tlf  0291-21315.

Meddela: Ditt namn och telefonnummer samt eventuella matallergier/kostönskemål

Projekt Gnista för glöd

Projekt för ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan Gnista för glöd. Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar och därigenom till nya och bevarade arbetstillfällen, en attraktivare landsbygd, större biologisk mångfald och bättre förutsättningar för turismen. Mer...

Biosfärområdets tre arbetsområden

image

Utveckla

Att gynna människor som bor och arbetar i området genom en ekonomisk och social utveckling på ett hållbart sätt. Mer...

image

Stödja

Att stödja forskning och utbildning som gynnar området och strävar efter en hållbar utveckling. Från gamla till unga för både besökare och invånare. Mer...

image

Bevara

Bidra till att bevara landskap, ekosystem, biologisk mångfald och kulturella värden. Mer...