"Sveriges närmaste vildmark"

Växt- och mindfulnessvandring i samband med Biologiska Mångfaldens dag, 25 maj 2019


I samband med Biologiska Mångfaldens dag arrangerade Biosfärområde NedreDalälven växt- och mindfulnessvandringar på Granön. Ön är en del av Gysinge naturreservat, en tillgänglighetsanpassad naturstig går runt den lilla ön och här och var finns tillgängliga bänkar utplacerade med fin utsikt.

Efter kort information om Biosfärområde Nedre Dalälven av kommunikatören Magnus Pamp så bjöd hälsoinspiratören Maria Karlsson deltagarna på en grön örtshot gjord på nässla, kirskål, citron, äpple och vatten. Därefter varvade Maria mellan att berätta om läke- och matväxter längs vandringen på ön och att leda deltagarna i olika mindfulnessövningar, som att lyssna på naturens ljud, smaka på växter och hänga med träd. Flera deltagarna uttryckte efteråt att de blivit inspirerade till att använda vilda växter i t.ex. sallad eller pesto och att de upplevde det rogivande att röra sig långsamt, och att stanna till då och då i naturen.

Totalt deltog fjorton personer och en hund på de båda växt- och mindfulnessvandringarna på Granön.

Mer om Gysinge naturreservat.

Mer om Biologiska Mångfaldens dag.

Projekt BUS i biosfären

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan BUS i biosfären. Syftet med projektet är att synliggöra och inspirera insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Mer...

Biosfärområdets tre arbetsområden

image

Utveckla

Att gynna människor som bor och arbetar i området genom en ekonomisk och social utveckling på ett hållbart sätt. Mer...

image

Stödja

Att stödja forskning och utbildning som gynnar området och strävar efter en hållbar utveckling. Från gamla till unga för både besökare och invånare. Mer...

image

Bevara

Bidra till att bevara landskap, ekosystem, biologisk mångfald och kulturella värden. Mer...