"Sveriges närmaste vildmark"

Leaderprojekt BUS i biosfären


Med motiveringen "Projektet överensstämmer mycket väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet.  Utvecklingsarbete för att förvalta utmärkelsen till biosfärområde är en central uppgift i strategin. Genom ett nytänkande och kreativt arbetssätt har projektet goda förutsättningar att främja hållbar utveckling, stärka biosfärområdets varumärke samt bidra till försörjningsmöjligheter och inflyttning" har styrelsen för Leader Nedre Dalälven 3 prioriterat projekt BUS i biosfären. Kontakta gärna projektet om du har tips, ideér eller samverkansplaner!

Syfte och aktiviteter

image

Agenda 2030

Projektet ska bidra till att uppfylla de 17 globala målen som världens ledare har förbundit sig till för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Mer...

image

Projektaktiviteter

I projektet kommer vi att genomföra allt ifrån visningsresor, seminarier och arrangemang till att besöka och rapportera om goda exempel i området om hur man kan dra sitt strå till stacken. Mer...

Arrangemang

image

Biosphere Bike Race

I slutet på juni 2020 kommer vi förhoppningsvis tillsammans med lokala aktörer att genomföra en cykeltävling i anslutning till Färnebofjärdens Nationalpark. Mer...

image

Biosfärblitzen

Under projekttiden kommer vi tillsammans med lokala aktörer och akademiker genomföra en BioBlitz, en biologisk inventering. Mer...

image

Biosfärfestivalen

Under projekttiden kommer vi att genomföra en biosfärfestival som kommer samla lokala musiker, hantverkare, konstnärer, närproducerat mathantverk och mer därtill. Mer...