"Sveriges närmaste vildmark"

Skyddad natur


Förutom Färnebofjärdens nationalpark, som innehar den högsta nivån av naturskydd i Sverige, finns ett stort antal andra skyddade områden i våra kommuner. Det är i huvudsak länsstyrelsen i regionerna som utser skyddsvärda områden. Förvaltningen av de utsedda områdena sköts av länsstyrelse, kommun eller organisation. Nationalparker, naturreservat, Ramsarområden (våtmarksområden) och Natura 2000-områden är olika sätt att skydda vår natur. Parker och reservat går under den svenska miljöbalken och svensk lagstiftning. Natura 2000-områden är Europeiska Unionens nätverk för att skydda arter och natur för framtiden och följer därmed EU-direktiven. Även Ramsarområden följer EU-direktiv.

Vi jobbar på att presentera de skyddade områdena här, tills vidare kan ni läsa mer på respektive länsstyrelses hemsida:

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Uppsala

Länsstyrelsen Västmanland