"Sveriges närmaste vildmark"

Allemansrätten


Den svenska Allemansrätten är en rättighet som skrevs in i svensk grundlag 1994. Den innebär att alla har frihet att ströva omkring i den svenska naturen så länge de inte är skyddade områden, då kan andra regler gälla. Det är tillåtet att vandra, åka skidor, cykla, rida och simma överallt under devisen: Inte störa - inte förstöra. Du är fri att plocka vilda bär, svamp, frukt och växter från skogens skafferi, så länge de inte är listade som fridlysta av Naturvårdsverket. 

Med denna rätt följer även vissa förhållningsregler och det är upp till dig att informera dig om dessa. Här följer en kort redogörelse av Allemansrätten, för att veta mer, klicka på rubrikerna nedan för att läsa hela texten på Naturvårdsverkets hemsida (öppnas i ny flik). 

Bad, båt och is

Allemansrätten gäller såväl på land som ute på vattnet. Du får simma, åka båt, paddla, åka skridskor och liknande vattenupplevelser så länge som du visar hänsyn gentemot omgivningen och naturen.

Cykling

Cykling är tillåten både i skog och mark samt efter alla små och stora vägar. Se bara till att du inte skadar känsliga marker eller odlingsområden. 

Eldning

Att göra upp en eld ute i naturen är tillåtet, så länge det sker under säkra förhållanden och det inte föreligger eldningsförbud utfärdat av länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst.

Enskild väg

Ingen markägare har rätt att förbjuda vandring, cykling eller ridning på enskilda vägar som leder till ett smultronställe, så länge inte vägen skadas. Däremot så kan en markägare förbjuda alla motordrivna fordon att vistas på vägen. 

Hundar i naturen

Hundar är naturligtvis mycket välkomna till skogen och marken, men kraven på hundägaren är stora för att skydda det vilda djurlivet. Mellan mars-augusti rekommenderas hunden hållas kopplad.

Husvagn och husbil

På rastplatser och utmärkta parkeringsplatser efter allmän väg är det tillåtet att övernatta i 24 timmar, inte ute i terrängen då marken kan ta skada av det.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i Allemansrätten utan svarar under andra reglementen. Läs mer om fisket i Nedre Dalälven här.

Klättring

Klättring ingår i Allemansrätten men det är din skyldighet att ta reda på eventuella restriktioner som gäller vissa platser och tider på året när fåglar häckar. Hör du varningsrop eller stöter på en häckningsplats är det din skyldighet att avbryta klättrandet.

Motortrafik i naturen

Motordrivna fordon ingår inte i Allemansrätten då sådana kan orsaka stora skador på naturen.

Organiserat/kommersiellt friluftsliv

I och med att Allemansrätten är knuten till enskilda individer ställs det högra krav av aktivitetsarrangören eventuellt samråd med länsstyrelsen eller kommunen.

Orientering och geocaching

Orientering och geocahing är fullt tillåtet enligt Allemansrätten, däremot krävs markägartillstånd att sätta upp kontroller och placera ut geocahchar.

Plocka blommor, bär, svamp

Du får plocka på dig allt från skogens skafferi, frånsett från växter som är fridlysta. Andra regler kan gälla i nationalparker och naturreservat.

Ridning

Rida ute i naturen är tillåtet, men undvik mjuka marker som lättare tar skada av belastningen.

Skyddade områden

I skyddade områden kan Allemansrätten vara begränsad men ibland även utökad.

Stängsel och skyltar

Det är inte tillåtet för en markägare att sätta upp skyltar eller stängsel som begränsar framkomligheten till mark som ingår i Allemansrätten.

Tältning

Det är tillåtet att sätta upp ett eller ett par tält och övernatta ett par dygn, men välj ut en plats där marken verkar tåligare och inte förstörs lika lätt. 

Tätortsnära natur

Planerade grönområden i tätorter är medvetna platser som gärna bör finnas inom gångavstånd från cantralorten. 

Vandring och skidåkning

Du får vandra och åka skidor i princip överallt, så länge du inte stör de bofasta utan rör dig på ett rimligt avstånd från bostäder.