"Sveriges närmaste vildmark"

Träff om naturbeteskött från Nedre Dalälven, 18 mars 2019


Den 18 mars arrangerade Nedre Dalälvens Intresseförenings en träff om Naturbeteskött i Gysinge. Deltog gjorde lantbrukare, slakterier och ett par av kommunernas kostchefer.

Anna Jamieson, från Naturbeteskött i Sverige, berättade om fördelarna med naturbeteskött ur natur och klimatperspektiv, om certifiering och ekonomi. Se Annas presentation här!

Stina Ernstsson, från LRF Dalarna och Gävleborg, berättade om samverkan i matkedjan. Se Stinas presentation här!


Så här såg inbjudan till träffen ut, inklusive programmet

Är du nötköttsproducent, kostchef, grossist eller politiker med intresse för naturbeteskött?

Välkommen på denna träff där du får lära dig mer om och diskutera frågor om naturbete, miljö, certifiering och marknad.

Var: Gysinge i stora hörsalen (bredvid Naturum).

När: Måndag 18 mars, kl 13:00 – 15:30.

Kostnad: Träffen är kostnadsfri.

Program

Introduktion
Elias Regelin, Nedre Dalälvens intresseförening

Naturbeteskött. Vilka är fördelarna för ekonomi, klimat och miljö och vad innebär det att producera certifierat naturbeteskött?
Anna Jamieson, Naturbeteskött i Sverige

Diskussion

Fika

Samverkan i matkedjan - Banar väg till marknaden för naturbeteskött.
Stina Ernstsson, LRF Dalarna och Gävleborg

Diskussion

Anmälan

Anmälan till Elias Regelin via epost eller telefon senast onsdag den 14 mars.

elias@nedredalalven.se, telefon  0291 - 213 15

Meddela: Ditt namn och telefonnummer

Projekt Gnista för glöd

Projekt för ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan Gnista för glöd. Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar och därigenom till nya och bevarade arbetstillfällen, en attraktivare landsbygd, större biologisk mångfald och bättre förutsättningar för turismen. Mer...