"Sveriges närmaste vildmark"


Välkommen på en guideledd vandring på Gästrikeleden!

Vi vandrar sträckan Gammelbyn, Koversta - Gysinge (6,5 km), ledda av Joakim Helmbrandt, ordförande i Gästrikeledskommittén. Information om samlingsplats med mera får du vid anmälan.

TID
5/10, kl 10-14

KOSTNAD / ANMÄLAN / FRÅGOR
Vandringen är kostnadsfri, men anmälan krävs till
magnus@nedredalalven.se alt. 070 420 44 44.
Max. 20 deltagare

TA MED
Kläder efter väder. Medtag eget fika.

OM STRÄCKAN
Vandringen sker i lugn takt och går mestadels på naturstig, vilket innebär att rötter och stenar är ett vanligt inslag. Leder går bitvis på spänger över våtmarkerna, vilka kan vara hala på hösten. Sträckan som är cirka 6,5 km lång går mestadels nära vackra Nedre Dalälven i Färnebofjärdens nationalpark, i Biosfärområde Nedre Dalälven.

TA CHANSEN OCH FRÅGA VANDRINGSGUIDEN
Under vandringen kan du fråga Joakim om övriga sträckor på Gästrikeleden, om utrustning, om hur det är att vandra ensam eller med hund, om hur det är att vara ledvärd, hur en led sköts och annat kring friluftsliv. Vid fikapausen kommer Joakim också att visa hur du enkelt renar vatten under en vandring/utevistelse. Magnus Pamp från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns också med under vandringen.

SAMLING
Vi samlas kl. 10.00 på stora parkeringen i Gysinge (ligger mellan Gysinge Herrgård, naturum och restaurang Orangeriet). Efter samlingen kommer vi att ta oss gemensamt till Gammelgårdarna i Koversta för att sedan vandra tillbaka till Gysinge. Kom gärna en kvart innan. Mer information får du vid din anmälan.

I SAMARBETE MED
Färnebofjärdens nationalpark

OM BIOSFÄROMRÅDET
Ett vidsträckt område utmed Nedre Dalälven utsågs 2011 av Unesco till biosfärområde och fick namnet Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. I världen finns drygt 700 biosfärområden. Gemensamt för alla är att de har unika och höga natur- och kulturvärden, och att man som biosfärområde ska tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling. Människorna i området ska kunna leva, bo och få sin utkomst i och av dessa vackra och värdefulla områden samtidigt som man bibehåller de unika natur- och kulturvärdena. Hållbarhet är menat att vara ett nyckelbegrepp i utvecklingsarbetet i området. I biosfärområdet ingår kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens respektive Gävle kommun.