"Sveriges närmaste vildmark"

Vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen, Österbo fäbodar-Tärnsjö, 20 okt


Välkommen till en guideledd vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen!

Vi vandrar sträckan Österbo fäbodar - Nora kyrka i Tärnsjö (6 km), ledda av naturguiderna Madde och Jack från Multiadventures Sweden.

TID OCH PLATS
20/10, kl 10-14
Samling vid Nora kyrka, Tärnsjö

KOSTNAD / ANMÄLAN / FRÅGOR
Vandringen är kostnadsfri, men anmälan krävs till
magnus@nedredalalven.se alt. 070 420 44 44.
Max. 20 deltagare

TA MED
Kläder efter väder. Medtag eget fika.

OM STRÄCKAN
Vandringen sker i lugn takt med inslag av naturstig, där rötter och stenar är ett vanligt inslag. Leder går bitvis på spänger över våtmarkerna, vilka kan vara hala på hösten. Sträckan går i Biosfärområde Nedre Dalälven.

TA CHANSEN OCH FRÅGA VANDRINGSGUIDEN
Under vandringen kan du fråga Madde och Jack om friluftsliv i allmänhet. Sommartid håller de till i Färnebofjärdens nationalpark och vintertid i Abisko. Magnus Pamp från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns också med under vandringen.

SAMLING
Vi samlas kl. 10.00 vid Nora kyrka i Tärnsjö. Efter samlingen kommer vi att ta oss gemensamt till fäbodarna för att sedan vandra tillbaka till Tärnsjö. Mer information får du vid din anmälan.

I SAMARBETE MED
Färnebofjärdens nationalpark

OM BIOSFÄROMRÅDET
Ett vidsträckt område utmed Nedre Dalälven utsågs 2011 av Unesco till biosfärområde och fick namnet Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. I världen finns drygt 700 biosfärområden. Gemensamt för alla är att de har unika och höga natur- och kulturvärden, och att man som biosfärområde ska tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling. Människorna i området ska kunna leva, bo och få sin utkomst i och av dessa vackra och värdefulla områden samtidigt som man bibehåller de unika natur- och kulturvärdena. Hållbarhet är menat att vara ett nyckelbegrepp i utvecklingsarbetet i området. I biosfärområdet ingår kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens respektive Gävle kommun.