"Sveriges närmaste vildmark"

Ett modellområde för hållbar utveckling

Biosfärområden är områden med exceptionellt höga natur-och kulturmiljövärden och syftet är att främja hållbar social och ekonomisk utveckling i områdena, skydda den biologiska mångfalden och att vara en arena för forskning och utbildning. Biosfärområden nomineras av regeringen och godkänns av FN-organet Unesco. Idag finns det sju biosfärområden i Sverige och över 700 biosfärområden finns internationellt. Antalet biosfärområden utökas med 10-20 per år. 

Biosfärområdets tre arbetsområden

image

Utveckla

Att gynna människor som bor och arbetar i området genom en ekonomisk och social utveckling på ett hållbart sätt. Mer...

image

Stödja

Att stödja forskning och utbildning som gynnar området och strävar efter en hållbar utveckling. Från gamla till unga för både besökare och invånare. Mer...

image

Bevara

Bidra till att bevara landskap, ekosystem, biologisk mångfald och kulturella värden. Mer...

UNESCO´s Människan och Biosfären

image

Bakgrund

UNESCO´s program Människan och Biosfären startade i början på 70-talet. Mer...

image

Mål & vision

Målet är att etablera långsiktig hållbarhet och förbättra relationer inom biosfären. Mer...

image

Syfte

Skapa förutsättningar för biosfärområden att fungera som modellområden för hållbar utveckling. Mer...