"Sveriges närmaste vildmark"

Regler och etik för fisket


Alla som fiskar skall informera sig om de regler som gäller. Det är de enskilda fiskevårdsområdena eller annan fiskerättsinnehavare som beslutar om reglerna. Områdena har sinsemellan olika kortpriser och ofta olika bestämmelser med utgångspunkt från de förutsättningar som gäller i det egna området, t.ex. vad gäller minimimått, fångstbegränsningar, eventuella fredningstider, typer av fiske som är tillåtet o.s.v. Enskilda turistfiskeföretag har ofta strängare regler för sina gäster än vad som framgår av fiskerättsinnehavarnas bestämmelser. Läs mer

Utöver vad som framgår av bestämmelserna gäller att fisket i Nedre Dalälven skall bedrivas på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt. Den fångade fisken är en levande varelse, ingen leksak, som skall åsamkas så lite skada som möjligt före avlivande eller återutsättning. Trots att det finns så mycket fisk i Nedre Dalälven får besökarna inte ta upp mer fisk än att det räcker till dagsbehovet. Alltså så mycket fisk att det räcker till lunch eller middag. En eller ett par fiskar kan man ta med sig när man åker, men "frysboxfiskande" besökare är bannlysta.

Stora gäddor, över 80 cm, spelar en viktig roll i ekosystemet. De är inte heller mycket till matfisk och en stor gädda går långt utöver dagsbehovet. Dessa stora fiskar ska därför av biologiska skäl sättas tillbaka. Fotografera och mät dem gärna, men sätt sedan tillbaks dem.

För ortsbefolkningen gäller ibland andra regler än för besökare, t.ex. kan det finnas rätt att fiska med fasta redskap. Ortsbefolkningens rättigheter skall respekteras och det är förbjudet röra deras fiskeredskap.