"Sveriges närmsta vildmark"

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet

Nedre Dalälvens Intresseförening driver under 2016-2018 leaderprojektet Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden. Syftet med projektet är att aktivt medverka till ökad fiskevård i Nedre Dalälvsområdet och engagemang för och kunskap om fiskevård bland alla berörda aktörer.

Nedan följer dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i projektet. Projektet har även anordnat nätverksträffar i samarbet med de två projekten: LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven och Hållbar vattenkraft i Dalälven. Dokumentation för dessa projekt finner ni under menyn "Fiskevårdsprojekt".

 


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 1

(2018-05-03)

Det första arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-04-23) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-05-03). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)


Information om projekten LIV och Hållbar vattenkraft i Dalälven

(2018-04-04)

Resultaten från de senaste undersökningarna av lax, harr, asp och öring i Dalälven.

LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven (3.68 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

HÅVD - Nuläge och åtgärdsförslag(0.27 MB)
Daniel Brelin, Länsstyrelsen Uppsala

Diskussionsunderlag förenklad förvaltningsplan (0.25 MB)

LIV - Inbjudan uppföljningstillfälle (0.20MB)

Information om uppföljningstillfälle (0.10MB)


Fältdag 2 i praktisk fiskevård

(2017-10-31)

Rapport från fältdagen med besök vid SLU:s Skogsmästarskola i Skinnskatteberg och Bjurforsbäcken väster om Avesta. Ett 25-tal entusiastiska deltagarna från fiskevårdsområdesföreningar, vattenägare, kommun, företag och fiskeklubbar i Nedre Dalälvsområdet fick handfasta tips och råd under den vackra höstdagen. En mycket uppskattad dag blev slutbetyget från deltagarna.

Program (0.4 MB)

Sammandrag från temadagen (4.7 MB)
Bilder och textsammandrag med exempel på vad vi fick till oss under dagen.

Johan Törnbloms föredrag om Hedströmen i Bergslagen, del 1 (9.6 MB)
Hedströmmen i Bergslagen – en demonstrationssträcka för ekologisk status i ett regleringspåverkat vattendrag. Johan Törnblom, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Johan Törnbloms föredrag om Hedströmen i Bergslagen, del 2 (16.9 MB)
Hedströmmen i Bergslagen – en demonstrationssträcka för ekologisk status i ett regleringspåverkat vattendrag. Johan Törnblom, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.


Slutseminarium Kraft i liv och vatten

(2017-09-22)

”Kraft och liv i vatten” är en samverkan kring forskning och utveckling mellan vattenkraftföretag och myndigheter. Projektet Fiskevård i Nedre Dalälven besökte slutseminariet i Älvkarleby och en kortare sammanfattning från dagen finns att ladda ner nedan. De två huvudpunkterna som tas upp i dokumentet är testanläggningen för Kungsrännan, samt vattenkraftens miljöfond.

Sammanfattning av slutseminarium (2.0 MB)


Temadag praktisk fiskevård

(2017-08-31)

Närmare 40 deltagare från 12 fiskevårdsområden träffades i Gysinge för att nätverka och prova på samt informeras kring olika typer av fiskevård. Länfiskekonsulenterna för de fyra länen höll utomhus i temadagens olika stationer som innehöll nätprovfiske, elfiskebåt, elfiske manuellt och stationen "Hur mår våra vatten?". Inne på Café Udden berättade forskaren Lars Ljunggren om det framgångsrika arbetet med gösförvaltning i Storsjön.

Program (0.4 MB)

Sammandrag från temadagen (1.6 MB)
Bilder och sammandrag från de olika stationerna.

Metodik för provfiske i sjöar (2.2 MB)
Karl Gullberg, länsstyrelsen Gävleborg

Fiskeriverket - Standardiserad metodik för provfiske i sjöar (0.5 MB)
Fiskeriverket informerar 2001:2. Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium, Drottningholm


Nätverksträff i Älvkarleby

(2017-02-20)

Styrelsen för fiskevårdsområdet i Älvkarleby med deltagare från Fiskekontoret och naturskyddsföreningen samt fiskodlingen bjöds in till en nätverksträff i Älvkarleby. Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet berättade om mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017 (PDF, längre ned på sidan). Projektledare Anna Hagelin informerade om senaste rönen inom LIV-projektet och länsfiskekonsulent Karl Gullberg (X-län) berättade om erfarenheter av förvaltningsprogram för fisk med stöd av länsfiskekonsulent Daniel Brelin (C-län). 

LIV-projektet, senaste rönen om förutsättningar och behov (3.5 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg

Förvaltning av fisk i Dalälven, erfarenheter från andra områden  (2.4 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg


Nätverksträff i Söderfors

(2017-01-30)

Styrelse och representanter för Söderfors/Hedesunda och Marma/Mehedeby fiskevårdsområden samlades i Söderfors för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden. 


Planeringsträff med Länsfiskekonsulenterna

(2017-01-13)

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet träffade berörda länsfiskekonsulenter för att planera och diskutera det fortsatta arbetet i projektet. Bl.a. diskuterades hur vi kan samarbeta gällande kommande fältdagar. Fältdagarna innebär att deltagare under ledning av expertis får vara ute i fält för att titta på goda exempel över gjorda eller potentiella fiskevårdsåtgärder. 

Tidsplanering för 2017 (0.4 MB)
Henrik Thomke, Johan Hedin, Kalle Hedin, Håkan Danielsson, Nichlas Dahlen, Joel Berglund 


Nätverksträff i Gysinge

(2016-12-15)

Styrelse och representanter för Gysingeforsarnas och Färnebofjärdens fiskevårdsområden samlades i Gysinge för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden.


Kickoff

(2016-10-20)

Ett drygt 60-tal personer medverkade i Gysinge den 20:e oktober på kickoffen för Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Nedan följer nedladdningsbara PDF:er från föredragshållarnas presentationer m.m.

Deltagarlista (0.3 MB)

Redogörelse för projektets innehåll (1.4 MB)
Henrik Thomke och Johan Hedin, Nedre Dalälvens Intresseförening

Vad är bra fiskevård? (4.3 MB)
Erik Degerman SLU

Möjligheter att med länsstyrelsernas hjälp praktiskt genomföra konkreta åtgärder  (5.9 MB)
Mikael Melin länsstyrelsen Dalarna

Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (2.8 MB)
Kalle Gullberg länsstyrelsen Gävleborg

Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (3.8 MB)
Anna Hagelin länsstyrelsen Gävleborg

Hållbar vattenkraft i Dalälven (3.6 MB)
Per Erik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarna

Sammanställning av grupparbete (0.4 MB)