"Sveriges närmsta vildmark"

Sökbara bidrag och stöd

Nedan följer de blanketter och dokument gällande sökbara bidrag och stöd som för närvarande finns att tillgå på webbplatsen. Den här sidan är under uppbyggnad, och kommer att uppdateras med mer innehåll fortlöpande. Kontakta Henrik Thomke eller Johan Hedin om du har ytterligare frågor. 

 

Ansökan om statligt fiskevårdsbidrag

Ansökan om fiskevårdsbidrag ska lämnas till länsstyrelsen senast 28 februari 2017. En ansökan görs genom att fylla i blanketterna A projektbeskrivning och B allmänna uppgifter Åtgärder, dessa blanketter finns nedladdningsbara nedan. Mer information om det statliga fiskevårdsanslaget återfinns i filen Information om statsbidrag från anslaget 1:11.

A projektbeskrivning (0.6 MB)

B allmänna uppgifter Åtgärder (0.3 MB)

Information om statsbidrag från anslaget 1:11 (0.8 MB)