"Sveriges närmaste vildmark"

NeDa har fått pris från Alsbo äggs Östersjöfond


Pengarna från Östersjöfonden delas ut en gång per år till en organisation eller förening som Alsbo Ägg själva väljer ut. Mottagare av den årligt återkommande checken på 35 000 kronor, med tillhörande diplom för förtjänstfulla insatser, är en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö.

2018 års pristagare är Nedre Dalälvens Intresseförening

Motiveringen lyder:

– Vi har kommit fram till att ge 2018 års pris till: Nedre Dalälvens Intresseförening, detta för att vi värdesätter deras arbete samt vill stödja deras arbete med ”Biosphere for Baltic” som lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Projektet fokuserar på mål 14 om hav och marina resurser och drivs och finansieras av HAV, Havs- och Vattenmyndigheten. Det är Biosfärområden kring Östersjön som träffas och utbyter kunskap och erfarenhet om hur vi kan arbeta för att främja Östersjöns ekosystem.

På NeDa är vi jätteglada, överraskade och tacksamma för priset och ska använda pengarna på ett sätt som främjar Östersjöns miljö.

'

Du kan läsa vad Alsbo Ägg själva skriver om priset via den här länken.