"Sveriges närmaste vildmark"

Färnebofjärdens Nationalpark


Färnebofjärden har en ojämn flodkant och det platta landskapet gör att gränsen mellan vatten och land kan vara svårt att definiera. Fågellivet och det stora antalet djurarter är unikt i Sverige - över 100 fågelarter häckar regelbundet här, till exempel många ugglearter och de flesta arter av svenska hackspettar. 

Färnebofjärdens nationalpark är en del av Nedre Dalälven, en unik sträcka av floden där sjöar, forsar, våtmarker och gammelskogar bildar en vacker mosaik. Här går även den biologiska gränsen till norra Sverige, limes norrlandicus, med ett spännande möte av den södra och norra floran och faunan. Parken är mycket vacker och erbjuder gott om möjligheter att uppleva naturen.

I Sverige är området från en bevarandesynpunkt Sveriges mest värdefulla område och har därför blivit utsedd till Nationalpark. I parken gäller särskilda regler som på vissa punkter avviker från Allemansrätten, klicka på länken till höger för att läsa föreskrifterna för Färnebofjärdens Nationalpark på Naturvårdsverkets hemsida.

Besökcenter

Naturum

Vid några av Sveriges nationalparker och naturreservat finns ett naturum. Det är ett besökscentrum som förutom utställningar även erbjuder guidningar, föreläsningar, temakvällar med mera. Genom naturum får du veta mer om områdets djur, växter, geologi och kulturhistoria. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten. Mer...

Fauna

Nationalparken är känd för sitt fågelliv och har besökts av ornitologer sedan 1970-talet, det finns drygt 200 fågelarter här. De många andra arter av djur och växter skapar många spännande möten; 270 olika kärlväxter bor tillsammans med 20 olika arter av fisk, 70 hotade arter av insekter, älg, rådjur, harar, rävar, mård , bäver, lämlar och lodjur är också vanligt i området.

Flora

Barrskogar och norrländska våtmarker täcker den södra delen av nationalparken. Döda träd förblir stående vilket förstärker intrycket av orörd vildmark. I torrare områden är delar av tallskogen relativt gammal och vildvuxen. Den norra delen av parken har rikare växtlighet med en hel del lövträd, framförallt ek och lind. Många sjöar och öar i hela området är kantade med aspdungar, björk och alkärr som ramar in älven med rik grönska .

Nära Färnebofjärden förekommer det fler naturliga ängar än någonstans i Sverige. Både lövskogar och ängar är resultatet av återkommande översvämningar. De periodiska översvämningarna etablerar en stark närvaro i nationalparken. Myrar och tallskogarna i norr möter sydliga skogar med inslag av ek och lind.

Utflyktstips

image

Sevedskvarn

Vandra längs med forsarna i ett vackert och varierat landskap. Sevedskvarn är huvudentrén till Nationalparken Mer...

image

Skekarsbo

Se ut över Nationalparken från trädtopparna. Det 20 meter höga utsiktstornet erbjuder fantastisk utsikt och fågelskådning. Mer...

image

Östa

Om du vill njuta av parken från vattnet är Östa ett bra alternativ. Här finner du grillplatser och vindskydd alldeles intill Nationalparken. Mer...

image

Tinäset

Tinäset är känt för sitt rika fågelliv. Här kan du räkna med långa promenader in i nationalparkens stora barrskog och vackra våtmarker. Du kommer att hitta parkeringsplats, vandringsleder, vindskydd, eldstäder och en stuga som står öppen under delar av året. Mer...

image

Tyttbo

Tyttbo är mest känt för sitt forsfiske. Det finns flera parkeringsplatser, vandringsleder och stigar. Vindskydd och eldstäder finns på båda sidor av älven Mer...

Övernatta i Nationalparken

image

Hyr en stuga

I Nationalparken finns det två stugor som det finns möjlighet att hyra. Stad-Arvids som ligger på fastlandet och Törröstugan på Törrön. Mer...

image

Öppna stugor

Det finns fem öppna, gratis stugor att övernatta i, utan vatten, avlopp eller madrasser, utrustade med med utedass och ved. Får ej förboka. Mer...

image

Tältplatser

Det finns fem platser att tälta på och 27 vindskydd som går att övernatta i. Hitta till platserna genom symbolerna på kartan över Nationalparken. Mer...