"Sveriges närmaste vildmark"


Leder i Älvlandskapet Nedre Dalälven

I Nedre Dalälvsområdet finns ett brett utbud av leder för vandring, cykling och kanoting. Du kan uppleva årsskiftningarna i naturen, fjärdar med öar, stillsamma vatten, utmanande forsar och områdets intressanta kulturhistoria. Ledinformation med karta kommer att finnas som pdf-fil och ledkoordinaterna kan du ladda hem till din egen navigator eller smartphone. Läs mer om den led som intresserar dig genom att klicka på leden listad nedan eller på kartikonerna ovan.

Vandringsled
Längd
Landskapskaraktär
7 km
Leden startar vid parkeringsplatsen vid Rullsands camping och följer en grusväg för att sedan övergå i kullersten och/eller skogsstigar.
270 km
Gästrikeledens 270 kilometer går genom en mycket varierad terräng genom natur- och kulturhistoriska bygder.
7 km
Leden går i en ravinbotten och delvis längs en gammal körväg. Några stora nivåskillnader, trappor, broar.
21 km
Du vandrar genom omväxlande skog, över mossmarker, förbi Aspbo naturreservat och bad, mestadels längs stigar.
19 km
Kort vandring i bruksorten Österbybruk sedan vandring genom vildmark i skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker.
16 km
En lättvandrad etapp längs grusvägar och skogsstigar förbi sjöar och genom naturreservat.
20 km
Med början i Lövstabruk vandrar du genom skogsstigar, myrmarker, åkerlandskap och Tämnarens dalgång.
18 km
Varierad vandring genom de uppländska skogarna fram till Marma vid Dalälvens strand.
17 km
Vandring längs skogsstig genom småkuperad terräng. Etappen innehåller även 7 km vandring längs mindre väg.
9 km
En hel del skog men också ett flertal sjöar, myrmarker och levande landsbygd.
12 km
Denna mycket lättvandrade sträcka runt Gimo damm tar mellan 4 och 5 timmar beroende på hur långa rasterna blir och hur nyfiken du är.
6 km
Asfalt och skogsvägar
Cykelled
Längd
Landskapskaraktär
15 km
Sjö, skog & kulturbygd
16 km
Öppen kulturbygd, flackt skogslandskap
75 km
Tekniska skogsstigar, skogsgrusvägar och lite asfalt på befintliga vägar och fina skogsstigar i kuperat skogslandskap.
12 km
Lätt kuperat, tallhed, jordbruk, ängar o skog.
51 km
Skogs- och odlingslandskap, bruksmiljö, landsväg och grusväg.
Kanotled
Längd
Landskapskaraktär
7 km
Årängsån, lugnt flytande vatten genom jordbruksbygd, delvis orörd natur som också kan bjuda på viltupplevelser som bäver.
51 km
Tämnarån slingrar sig fram genom det uppländska landskapets odlingsmarker, bitvis kantat av skog.