"Sveriges närmaste vildmark"


Säter-Folkparken-Norddalen - ca 7 km

Följ ravinens botten

Leden börjar mitt i Säter vid nedfarten till Säterdalen/Folkparken. Går i en ravinbotten och delvis längs en gammal körväg. Krävande i ett par partier med stora nivåskillnader, trappor, broar.

Ledbeskrivning

Solvarboravinen är längs ledens övre del brant, djup och ogrenad. Stora delar av ravinsidorna intas av granskog. Annars växer här lövskog av typisk ravinmodell, dvs gråal dominerar. Den plana ravinbotten är inte speciellt snårig och trädskiktet är i allmänhet glest. Detta gör att ravinen är relativt lättframkomlig för vandraren.

Längs leden

1. Solvarboravinen Geologiskt intressant och har tilldragit sig den geovetenskapliga expertisens intresse. En företeelse som är iögonfallande är den mycket väl utbildade ”dal-i-dal-form” som ravinen har. Lat: 60.377, Long: 15.7074

För mer information

Säter Turistbyrå
+46 (0)225-51992
www.sater.se


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.