"Sveriges närmaste vildmark"


Årängsån - ca 7 km

Kanotleden Årängsån, ca 7 km, med utlopp i Bysjön/Dalälven nedströms Näs Bruk.

Med sin begränsade längd och lugna karaktär är Årängsån en lämplig instegsupplevelse för den som vill prova att paddla och vara ute i naturen på egen hand. Kanotuthyring finns i området. Från Buskasjön över den lilla Hedesjön och genom jordbrukslandskapet via By och med utlopp i Dalälven.

Ledbeskrivning

Paddling längs Årängsån börjar med isättning av kanot vid badplatsen i Buskasjön norväst om By kyrkby. Parkering finns en bit före badet.Längs ån finns djurliv bl.a bäver och det finns en stor bäverhydda strax nedströms Hedesjön. Hedesjön har vass som tidvis på säsongen kan skymma utloppet i sjöns östra del. I Valnfors, efter knappt halva sträckan, finns vindskydd och grillplats vid åkanten. Efter ca tre km kommer ett upptag bakom By skola.
Alternativ: Från det upptaget kan du välja landtransport till utloppet vid Dalälven, ca 800 m, följ då vägen längs bron, förbi den gamla kraftstationen, tag höger efter bron på en liten bilväg mot Rosse Hytta och håll vänster på landsvägen, ca 200 m, mot Tyttboområdet.
Väljer du att sätta i efter By skola så paddlar du vidare till upptaget vid den gamla kraftstationen och efter det följer ett nytt upptag vid landsvägen mittemot gamla Rosse Kvarn.
Kanotleden slutar där Årängsån rinner ut i Dalälven och den del av älven som heter Bysjön.

Längs leden

1. Buskasjön Plats för isättning och här finns också en liten badplats med brygga Lat: 60.2399, Long: 16.4593

2. Bäverboning Exempel på hur bävern bor i form av en stor hydda. Bävern kan också välja att bo i en sandhåla i strandbrinken. Lat: 60.2286, Long: 16.4601

3. Valnfors Vindskydd och grillplats Lat: 60.2216, Long: 16.4577

För mer information

By Utvecklingsgrupp
info@cyklapaddla.se
CyklaPaddla


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.