"Sveriges närmaste vildmark"


Billuddens naturreservat - ca 7 km

Upplands riviera

Billudden är en del av Uppsalaåsen som här, alldeles öster om Dalälvens mynning, försvinner ner i havet. Det finns gott om stigar som leder runt, varav två är naturstigar där både barn och vuxna får lära sig mer om områdets säregna natur.

Ledbeskrivning

Billudden är en del av Uppsalaåsen, en stor rullstensås. Den börjar i Södertörn och slutar vid Billudden i norra Uppland. Åsen är uppbyggd av sand, grus och sten som har färdats hit med en jättelik isälv som rann fram under den tjocka inlandsisen. Därför har stenarna olika ursprung. Många har färdats en lång sträcka innan de hamnade här.

Längs leden

1. Billhamn fiskeläger Lat: 60.6547, Long: 17.5049

2.

För mer information

Upplandsstiftelsen
info@upplandsstiftelsen.se
Billuddens naturreservat


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.