"Sveriges närmaste vildmark"


Fängsjön runt - ca 15 km

Österfärnebo - Nässja - Koversta

En trevlig cykeltur runt Fängsjön med inslag av skogsmarker, badmöjligheter och kulturhistoria.

Ledbeskrivning

En lättcyklad led genom Österfärnebos öppna landskap som också tar dig genom trollskogar med goda chanser att se småvilt längs den slingrande skogsvägen. Vid Österfärnebo kyrka finns en stor parkeringsplats som kan vara en lämplig utgångspunkt till leden.

Längs leden

1. Österfärnebo kyrka Den vackra vita kyrkan uppfördes 1819 - 1822 och ritades av Gustaf af Sillén. I kyrkan, med sin rika historia, återfinns bland annat två runstenar. Lat: 60.3021, Long: 16.7942

2. Koversta Gammelby Den enda by i Sverige som fortfarande ligger samlad som den gjort sedan den byggdes på 1700-talet. Byn består av fem bondgårdar som står på sina ursprungliga platser där de byggdes i mitten av 1700-talet. Gårdarna heter Åker-Ollas, Norrgårn, Mellangårn, Sörgårn och Ollas på Åsen. Här går det traditionella midsommarfirandet i Österfärnebo av stapeln varje år. Lat: 60.2945, Long: 16.8049

3. Färnebofjärdens Camping Säsongsöppen campinganläggning med stugor, tältplatser och ställplatser för husbilar och husvagnar och modernt servicehus. Delvis tillgänglighetsanpassat. Lat: 60.2863, Long: 16.8071

4. Edsvikens badstrand En långgrund sandstrand beläget nära vägen intill Färnebofjärdens camping som sommartid även har en kiosk. Vid badplatsen finns brygga, livbojar, renhållning samt visst underhåll. Lat: 60.2816, Long: 16.8043

5. Nässja plantskola Du kommer att cykla förbi Bergvik skogs plantskola som producerar 15 miljoner tall- och granplantor varje år till skogsägare ute i landet. Lat: 60.2685, Long: 16.7949

6. Ista Naturreservat I det flacka landskapet kring Färnebofjärden i Dalälven hittar du Ista naturreservat. Genom reservatet löper Enköpingsåsen som sträcker sig ut i älven. Längs de låglänta stränderna kring Hamrefjärden och Istasjön finns värdefulla älvängar och svämskogar. De låglänta strandzonerna översvämmas regelbundet och översvämningarna skapar värdefulla naturvärden. Många hotade arter är beroende av återkommande översvämningar och i Ista naturreservat finns flera rödlistade lavar och mossor. Lat: 60.2626, Long: 16.7853

7. Vesterån Strax efter avfarten från landsvägen passerar grusvägen Västerån. Ett våtmarksområde med ett rikt fågeliv. Lat: 60.2951, Long: 16.7354

För mer information
Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.