"Sveriges närmaste vildmark"


Horrskogsturen - ca 16 km

Östervåla-Horrskog tor (el vidare via Kartan 22 km) m möjlig

Horrskogsturen är en lättcyklad kortare tur strax utanför Östervåla på en lite trafikerad mindre landsväg. Möjlighet finns att bygga på leden norrut eller österut.

Ledbeskrivning

Leden startar strax västerut från Östervåla efter Mårtsbogården/Hembygdsgården.
Vid skogsbilvägskorsningen strax norr om Horrskog kan man cykla vidare norrut till Hade vid Dalälven, för att där ansluta till Hedesundaleden.
Alternativ kan man följa skogsbilvägen österut i korsningen och komma bort till gårdarna vid Kartan med sin gamla snickarverkstad och sedan vidare söderut tillbaka till Östervåla.

Längs leden

1. Skogsvallen Vid södra infarten ligger den välkända anrika folkparken som startade 1935 och nu återuppväckts med program sommartid. Stora scenen är en av nordens största fasta utomhusscener. Därr stora namn som Simon and Garfunkel, ABBA, Status Quo, Chuck Berry, Jerry Willams, Bill Haley, Gyllene Tider och många fler har uppträtt. Ett enkelt "museum" finns. Lat: 60.1694, Long: 17.1851

2. Östervåla Möbelmuseum Östervåla kallas även för "Stolriket" efter sin snickeriproduktion av stolar och möbler. Östervåla Möbelmuseum, vid Mårtsbogården/Östervålas hembygdsgård, på väg ut till Horrskogsrundan, är en verkstad från 1800-talet med unika maskiner och verktyg. Snickeriverkstaden med komplett maskinutrustning är från början av 1900-talet. I utställningen ingår både äldre och nytillverkade Östervålamöbler samt information om den tvåhundraåriga möbeltillverkningen i bygden. Lat: 60.1826, Long: 17.1576

3. Östervåla avrättningsplats Strax norr om skogsbilsvägkorset efter Horrskog, på gränsen mellan Gästrikland och Uppland, ligger Östervåla avrättningsplats, tydligt markerad med en tydlig och väl arbetad sten. Även gästrikar ska ha blivit avrättade där, men då på andra sidan gränsen. Den sista kvinnan som avrättades i Uppland avrättades faktiskt där 1851, läs mer om den dramatiska historien på länken: http://www.arbetarbladet.se/allmant/arsenikmordarna-i-hedesunda Lat: 60.2604, Long: 17.0862

4. Industriminnet Kartans Snickeri Från 1800-talet och framåt växte snickerier fram i Östervåla som viktiga bisysslor till jordbruket.I slutet på 1800-talet fanns det 400 stolssnickare i socknen. Snickeriet i kartan är en fantastisk upplevelse. Det är egentligen inget museum, snarare en arbetsplats som stått orörd sedan 1995 och där man kan vänta sig att möbelsnickarna skall komma tillbaka efter en rast och fortsätta sitt arbete. Mer information finns i foldern på länken: http://www.ib-uppsala.se/KartanFoldern_6sid_130806.pdf eller på Östervåla Möbelmuseum. Lat: 60.2091, Long: 17.1831

För mer information

Östervåla Hantverkscentrum
+46 (0)292-710 75
Östervåla turistinformation


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.