"Sveriges närmaste vildmark"


Östa - Tärnsjö - ca 12 km

Östa - Ingbo - Ljusbäck - Nora - Tärnsjö

Grusväg till största delen med liten trafik om man väljer den möjligheten, vall- och sädesgrödor med djurhållning i cykelledens närhet. Nötkreatur och hästar finns ofta att se längs vägen sommartid. Utmärkta badmöjligheter med sandstrand.

Ledbeskrivning

Cykelstråk från Östa-halvöns udde in till Tärnsjö samhälle, beroende på vägval mellan 11 och 13 km längd, ca. Valmöjligheter med cykling längs asfalt eller på mindre grusväg och även möjlighet att välja delvis olika cykelväg om man väljer att cykla sträckan tor. En kortare avstickare till Ingbo källor med kristallklart vatten och den återuppbyggda kvarnen rekommenderas.

Längs leden

1. Ingbo Kvarn Vid Ingbo källor och kvarn är det värt att stanna till och dricka det kristallklara källvattnet som kommer från de öppna källorna i Ingboåsen. Källorna är i sig intressanta att se men även den nu återuppförda kvarnbyggnaden är spännande att studera, liksom mjölnarbostaden som är intakt från förr. Lat: 60.1487, Long: 16.8356

2. Fågeltornet vid Nordmyra Vid norra änden av Kyrksstigens-spången nordväst om Tärnsjö samhälle finns fågeltornet med utsikt över älvängen och det rika fågellivet. Grillplats och vindskydd finns. Lat: 60.1647, Long: 16.8955

För mer information

Östa Camping
0292-43004
Östa Camping


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.