"Sveriges närmaste vildmark"


Österfärnebo-Gammelstilla - ca 51 km

Österfärnebo - Ängsnäs - Gammelstilla - Sixbo - Österfärnebo

Cykling längs slingriga landsvägar, genom skogsmarker och odlingslandskap med byar som öppnar horisonten. I Trekanten kan du ta en avstickare till Gammelstilla som är en gammal bruksort.

Ledbeskrivning

Längs slingriga landsvägar över älvens flacka jordbruksbygd och sedan norrut på en slingrande landsväg genom skogen förbi Bredmossens naturreservat, till Trekanten. Där leder en kort avstickare västerut, längs vägen mot Torsåker, till Gammelstilla. Åk tillbaka förbi Trekanten och längs Tidernas Väg genom det skogbeväxta hedlandskapet. Flera byar med genuint jordbrukslandskap där det är många gårdar med kor i hagmarkerna.

Längs leden

1. Bredmossens naturreservat En av Gästriklands förnämsta fågelmyrar, ett stort, så gott som opåverkat, våtmarkskomplex. Fågelfaunan här är ovanligt rik och varierad, med bland annat häckande trana, tofsvipa, storspov, grönbena, enkelbeckasin och skogssnäppa. Våtmark, vatten och skog. Informationsskylt och stig (ca 600 m). Lat: 60.409, Long: 16.6426

2. Kolbosvedens hagmarker Hagmarkerna kring Kolbosvedens gård började under senare tid att växa igen på grund av svagt bete. Hagarna restaurerades och markerna hålls idag öppna av betesdjur. Lat: 60.3394, Long: 16.6365

3. Gammelstilla En gammal bruksort med en idyllisk miljö. I Gammelstilla drivs det med café och ett teaterspel under delar av sommaren. En whiskysatsning pågår också i den historiska miljön. Är vädret varm kan man svalka sig i bruksdammen. Lat: 60.4405, Long: 16.6373

För mer information
Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.