"Sveriges närmaste vildmark"


Upplandsleden - etapp 11 - ca 21 km

Gimo - Österbybruk

Den här etappen går mellan två uppländska bruksorter, Gimo och Österbybruk och du kommer att stöta på en del spår från brukens storhetstid. Sträckan tillhör inte Upplandsledens mest vandrade, så långa bitar är det bara du, naturen och alla skogens djur där ute.

Ledbeskrivning

Etappen startar vid parkeringen väster om Gimo herrgård. Närmaste busshållplats är Bruksgatan, 800 m öster ut. Från parkeringen utgår också Dammleden, en 12 km lång slinga av Upplandsleden som går runt Gimo Damm. Huvudleden letar sig ut från samhället och vidare längs landsväg och grusväg på västra sidan av dammen.

Längs leden

1. Gimo Herrgård Inbäddad i norduppländska skogar med den glimrande Gimosjön och vidsträckta ängar inpå knuten välkomnas ni till Sveriges första gustavianska herrgård. Här börjar etappen och det finns även möjligheter att övernatta. Lat: 60.1795, Long: 18.1735

2. Folkmora & Sågarbo gård Efter 2,5 km viker leden in på ett hygge där skogen brunnit för några år sedan. Här kan det i dagsläget vara lite svårt att ta sig fram. Du kan istället välja att ta dig förbi hygget på grusvägen som går alldeles intill. Efter ett tag kommer du till en rastplats. Här står ruinerna efter gården Sågarbo och du ser spår efter en såg som Stephan de Geer, ägaren till Gimo bruk, köpte år 1663. Lite längre fram ligger ruinerna efter gården Folkmora. Lat: 60.2133, Long: 18.0361

3. Glamsmossen På den vidsträckta Glamsmossen bedrevs omfattande torvbrytning förr i tiden. Du följer en gammal flottningsled som grävdes för att transportera timmer mellan Österby bruk och Gimo. Lat: 60.2133, Long: 18.0361

4. Aspbo naturreservat Reservatet ligger på norra sidan av Stordammen och leden går längs med sjöstranden genom området. Aspbo är en mycket lämplig plats för rast vid någon av badplatserna eller grillplatserna. Det går bra att tälta vid första badet, här finns också en naturcamping. Lat: 60.2113, Long: 17.9458

5. Österbybruk Efter Aspbo delar sig leden. Åt höger fortsätter leden norrut men ta hellre vänster för att inte missa brukssamhället Österbybruk, där den här etappen slutar. Längs vägen in mot samhället passerar du Österbybruks camping och badplats. Etappmålet ligger mitt i den gamla bruksmiljön med vallonsmedja och herrgård. Lat: 60.1965, Long: 17.8981

För mer information

Upplandsstiftelsen
info@upplandsstiftelsen.se
Upplandsleden


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.