"Sveriges närmaste vildmark"


Upplandsleden - etapp 12 - ca 19 km

Österbybruk – Risön

Denna etapp börjar med kulturhistoria i den gamla bruksorten Österbybruk och slutar med en vandring tvärs igenom Florarnas vildmark. Här går du i skog och på spänger över vidsträckta folktomma myrmarker.

Ledbeskrivning

Lägg gärna lite extra tid i Österbybruk och gör ett besök i den välbevarade bruksmiljön. Titta in i vallonsmedjan och ta en promenad upp till herrgården. Vid etappstarten finns parkering och i närheten ligger Österbybruks bussterminal. Leden följer gator genom samhället och fortsätter längs elljusspår och skogsstigar. En kilometer från starten delar sig leden. Gå vänster för att fortsätta upp mot Film och Risön. Går du höger kommer du till Aspbo naturreservat eller tillbaka till Österbybruk, slinga 12:1.

Längs leden

1. Gravfält Efter att ha passerat väg 290 går du förbi ett gravfält med ett 50-tal gravar från järnåldern. Sedan tar Filmspången dig över Filmsjön. På andra sidan finns ett fågeltorn. Du kommer ut på landsvägen vid Films kyrka. Leden följer vägen norrut i 1 km. Sen väntar lättgångna skogsstigar genom flack terräng fram till den idylliska gården Vika i södra delen av Florarnas naturreservat. Vid Vika finns parkering och längre fram en rastplats där du också kan tälta. Lat: 60.2287, Long: 7.89725

2. Florarnas naturreservat är södra Sveriges största opåverkade myrområde. De ödsliga och tysta myrarna ger dig en äkta vildmarksupplevelse. Här är du på besök i djurens och växternas rike. Vandringen går genom täta, gamla skogar och över spångade myrmarker. En dryg kilometer efter Vika kan du välja östlig eller västlig led genom reservatet. Lat: 60.2639, Long: 17.7723

3. Stormons rastplats Den västra leden är mer lättgången. Du följer skogsstig och väg till rastplatsen vid Stormon. Från Stormon fortsätter du genom riktig naturskog med träd i olika åldrar. Stigen är bitvis knölig med stenar och rötter. På ett ställe delar sig leden. Här ska du fortsätta rakt fram. Stigen som viker av till höger är den så kallade ”Torrstigen” som går österut mot Vikasjön. Lite längre fram delar sig leden igen. Här kan du också vandra österut längs med Gammelån. Leden fortsätter rakt fram. Lat: 60.2907, Long: 17.8689

4. Grillholmen Efter 1,5 kilometer når du rastplatsen vid Grillholmen. Du vandrar över spänger till holmen, och över spänger för att komma därifrån. Runt omkring ligger vasstäckt våtmark. På holmen finns en mysig rastplats med eldstad.

5. Västergärde De första husen du kommer till är torpet Västergärde. Torpet går att hyra genom Länsstyrelsen till en billig penning året om. 500 m längre fram ligger lägergården Risön. Lat: 60.3081, Long: 17.866

6. Vikasjön Väljer du östra leden från delningen efter Vika får du en något kortare sträcka. Men här går du uteslutande längs stig och över spänger. Snart efter delningen kommer du till grillplatsen vid Staffansholmen. Här kan du skymta Vikasjön.

7. Staffansholmen Väljer du östra leden från delningen efter Vika får du en något kortare sträcka. Men här går du uteslutande längs stig och över spänger. Snart efter delningen kommer du till grillplatsen vid Staffansholmen. Här kan du skymta Vikasjön. Mot slutet når du den 500 m långa Kungaspången. Den var en del av försvarets present till kungen när han fyllde 50 år. Spången börjar få några år på nacken och ska renoveras vintern 2014. Kungaspången tar dig över en tallmo med hjortron, odon och skvattram. Stanna upp, ta ett djupt andetag och känn alla dofter som slår emot dig.

8. Risön Vid etappens slut ligger Risön en gammal gård från 1700-talet. Här kan du övernatta om du vill, antingen i tält eller i den öppna raststugan. Gården går också att hyra under maj–oktober. Kontakta länsstyrelsen för mer information. Lat: 60.3081, Long: 17.866

För mer information

Upplandsstiftelsen
info@upplandsstiftelsen.se
Upplandsleden


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.