"Sveriges närmaste vildmark"


Upplandsleden - etapp 14 - ca 20 km

Lövstabruk - Västland

Från idylliska Lövstabruk går vandringen västerut mot Västland, mestadels på skogsstigar. Med 200-åriga tallar, rester av den gamla byn Knuters och ett vackert landskap tar denna etapp dig till Västlands kyrka där det finns parkering och busshållplats.

Ledbeskrivning

Längs skogsstigar och över myrmarker når du Österlövsta. Strax innan samhället passerar du Strömarån där man tidigare flottade timmer. Från Österlövsta följer leden en grusväg över åkrar och genom skog i
2,5 km. Vid Svenbo lämnar du vägen och fortsätter in på en skogsstig. Här ligger en rastplats med vindskydd. En lång skogsvandring tar dig till Västland och Tämnaråns dalgång. Mot slutet passerar du den lilla Barsjön, en fin skogssjö. På västra sidan av sjön står gamla tallar, de äldsta är runt 200 år.

Längs leden

1. Lövstabruk Järnbruket Lövstabruk var under en tid Sveriges största järnbruk. Mycket av brukskänslan finns kvar med arbetarbostäder, den ståtliga herrgården och herrgårdsparken. I Lövstabruk finns turistbyrå sommartid, värdshus, boende, barnens bruk och badplats.

2. Knuters Den lilla byn som revs på 40-talet men brunnar, källare och fruktträd visar fortfarande var byn låg.

3. Strömarån Användes tidigare för att flotta timmer.

4. Österlövsta Överlövsta socken med medeltida ursprung.

5. Svenbo rastplats Vid Svenbo lämnar du vägen och fortsätter in på en skogsstig. Här ligger en rastplats med vindskydd.

6. Tämnaråns dalgång Efter en lång skogsvandring når fram till Västland och Tämnaråns dalgång.

7. Barsjön Mot slutet av dalgången passerar du Barsjön, en fin liten skogssjö. På västra sidan av sjön står gamla tallar, de äldsta är runt 200 år.

8. Västlands kyrka Kyrkan som ligger på en ås vid Tämnarån färdigställdes 1862 består av treskeppigt långhus. Här finns parkering och busshållplats.

För mer information

Upplandsstiftelsen
+46 (0) 18-611 62 71
Upplandsleden


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.