"Sveriges närmaste vildmark"


Upplandsleden - etapp 21 - ca 17 km

Siggefora - Tenasjön

En variationsrik sträcka som börjar med flera kilometers vandring längs skogsstigar. En lång sträcka längs små grusvägar genom skog och vacker odlingsbygd och sedan stigar fram till Tenasjön. Den här etappen av Upplandsleden börjar vid Siggerforasjön och går sedan via Ramsmossen, Bredsjön och Tenasjön och slutar vid Skattmansöådalen.

Ledbeskrivning

Etappen startar vid en parkering på västra sidan av Siggeforasjön. En avstickare på 2,3 km leder fram till Siggefora camping på nordöstra sidan. En bit från parkeringen kommer du till en rastplats med vindskydd och eldstad vid sjöstranden. Här gör du ett vägval. Den östra ledsträckningen, som är en del av slinga 21:1, går utmed Siggeforasjön och förbi Lilla Ramsmossjön. Den västra går genom småkuperad terräng, över hällmark med gles tallskog. Båda alternativen tar dig fram till rastplatsen vid Stora Ramsmossjön.

Längs leden

1. Siggeforasjön Siggeforasjön är en uppskattad badsjö med fina sandstränder utan vass.

2. Ulvhällsklack Vid Tenasjön går leden nära Uvhällsklack med magnifik utsikt och en 12 meter lodrätt bergvägg.

3. Stora Ramsmossjön Sjön omges av den 3 km långa Ramsmossen, ett kargt område med Norrlandskänsla.

4. Bredsjön Vägen går förbi hus och hagar längs Bredsjön innan den viker in på en stig som tar dig söderut mot den lilla skogstjärnen Hanelundasjön. Intill sjön ligger en tallmosse där orrar spelar på våren.

5. Skärsjön Här finns en rastplats med vindskydd och möjligheter till bad. Om du kommer hit under våren kan du titta och lyssna efter sångsvan och storlom. Efter Skärsjön passerar du en busshållplats vid väg 72, Rosenbacka.

6. Norra Tenasjön En badplats och parkering finns vid etappens slut vid norra Tenasjön. Intill sjön finns en äng som slås varje år för att skapa en bra miljö för fjärilar. Ta en sväng förbi om du kommer hit i juni/juli. Här lever bland annat den sällsynta väddnätfjärilen.

För mer information

Upplandsstiftelsen
+46 (0) 18 - 611 62 71
Upplandsleden


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.