"Sveriges närmaste vildmark"


Upplandsleden - etapp 22 - ca 9 km

Tenasjön - Skattmansöådalen

Denna etapp startar vid Tenasjöns badplats där det även finns en parkering. I början av leden ges möjlighet att göra en avstickare och gå den knappt 300 meter långa, omarkerade stigen upp på Uvhällsklack. Leden fortsätter sedan genom fin kuperad barrskog mot Skattmansöådalen.

Ledbeskrivning

Från Tenasjön fram till Skattmansöådalen vandrar du genom historiska miljöer, ett levande landskap, naturreservat och betande djur. Efter nästan sju kilometers vandring på stigar och skogsbilvägar når du naturreservatet Skattmansöådalen som är ett populärt friluftsområde året runt. Både Ytterkvarn och Skattmansö raststuga är lämpliga startpunkter. Raststugan är dock aldrig öppen under vandringssäsong men här finns vindskydd. Du lämnar dalen för ett tag vid Ytterkvarn. Här har man använt fallhöjden i ån till att driva en kvarn.

Söder om Skattmansöådalen syns grunden till ett torp där soldaten Björk bodde. Om du viker av leden ett tiotal meter så finner du en decimeterstor älvkvarn urslipad i berget. Skyltar visar dessa platser.

Längs leden

1. Tenasjön Leden startar vid Tenasjöns badplats där det även finns en parkering. Vid södra änden av sjön kommer du till en fin rastplats med vindskydd.

2. Uvhällsklack En avstickare på knappt 300 meter på omarkerad stig tar dig upp på Uvhällsklack, en 12 meter lodrät bergvägg som erbjuder milsvid utsikt över skogarna.

3. Skattmansöådalen En vacker, öppen ådal med vatten som slingrar sig fram och med djur som betar längs sluttningarna. Norra delen av Skattmansöådalen av naturreservat och genom ådalen går flera strövstigar.

4. Slalombacke Vintertid finns här Upplands högsta skidbacke med två liftar och spår för längdskidåkning och pulkabacke. Intill backen hittar du värmestuga, ett vindskydd och grillplatser med vedförråd.

5. Skattmansöådalens naturreservat Under tusentals år har Skattmansöån slingrat sig fram genom landskapet och skurit sig ner genom den djupa leran. Idag flyter ån fram på botten av en vacker ravin med bitvis riktigt branta sidor.

6. Ytterkvarn Här vid etappens slut finns en välbevarad stenvalvsbro, rastplats och parkering. Vid Ytterkvarn låg en gång ett järnbruk och du kan ta en rast i den historiska miljön. Det finns bord och bänkar och plats för en picknick i det gröna.

För mer information

Upplandsstiftelsen
+46 (0) 18 - 611 62 71
Upplandsleden


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.