"Sveriges närmaste vildmark"


Upplandsleden - slinga 12:1 - ca 6 km

Österbybruk

Denna slinga bjuder på både brukshistoria, service och natur. På turistbyrån får du all information om brukets sevärdheter, bland annat om världens enda bevarade vallonsmedja. Leden går genom tätorten och vidare en kort, lättgången skogssträcka för att sedan avsluta längs Stordammens strand.

Ledbeskrivning

Promenaden tar lite drygt två timmar.
Parkering: Vid turistbyrån eller på p-plats i centrum.
Buss: Länsbuss till turistbyrån i Österbybruk

Längs leden

1.

För mer information

Upplandsstiftelsen
info@upplandsstiftelsen.se


Nedre Dalälven ansvarar inte för ledernas standard eller ledinformationens aktualitet.