"Sveriges närmaste vildmark"

Färnebofjärdens Nationalpark

[redigera wikitext]
Ej inloggad: Logga in eller skapa ett nytt wiki-konto ute till höger.


Färnebofjärden är en av 29 nationalparker i Sverige. 

Fjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser. 

Vid Gysinge bruk ligger nationalparkens besökscentrum, Naturum Färnebofjärden. I Naturum finns en utställning som visar områdets natur. Där kan du också få informationsmaterial och kartor över nationalparken samt naturvägledning av den kunniga personalen.​

Referenser

1. ”Färnebofjärdens Nationalpark”

2. ”Länsstyrelsen Gävleborg”