"Sveriges närmaste vildmark"

Östervåla hembygdsgård/möbelmuseum

[redigera wikitext]
Ej inloggad: Logga in eller skapa ett nytt wiki-konto ute till höger.

Mårtsbogården består av ett 20-tal byggnader från 1400-tal till 1900-tal som inramas av en vacker park. På gården finns också Östervåla Möbelmuseum.
Östervåla Möbelmuseum är inrymt i en byggnad som uppfördes 1913. Huset har under åren varit snickeriverkstad, snickeriskola och kontor för möbelsnickeriet Östervåla Hemslöjd
I lokalerna görs ett försök att beskriva en 200-årig epok i sockens historia av hantverksmässiga möbeltillverkning och speciellt stoltillverkning.
Värda att beskåda är två unika ”maskiner” som konstruerats av snickare på orten.
En fräs för gängade möbelben finns i maskinhallen och en rottingklyv i det inre rummet.
Vid rottingklyven finns ett respass, maskinen var så intressant att den uppvisades utomlands.
Kartans Möbelsnickeri (ca 3 km norr om Östervåla samhälle) är det enda kompletta möbelsnickeriet från äldre tid som finns bevarat i Östervåla socken.
Byggnaden uppfördes i början av 1800-talet och fungerade som kvarn i 100 år, byggdes om till snickeri 1917.
Verksamheten i snickeriet upphörde i början i mitten av 1990-talet då den sista snickaren lämnade verkstaden så som den då såg ut. Verktyg och redskap samt halvfärdiga produkter vittnar på ett levande sätt om den verksamhet som bedrevs i snickeriet.
 

Referenser

1. ””