"Sveriges närmaste vildmark"

Hovnäs färja

[redigera wikitext]
Ej inloggad: Logga in eller skapa ett nytt wiki-konto ute till höger.


Längs den ca 30 km långa sträckan av Dalälven från By, nedströms Avesta, till Gysinge saknas det en fast förbindelse. Lösningen är Hovnäs färja som drivs av föreningen Trelänsleden. Huvudhamnläget är på den norra älvstranden strax utanför Hovnäs. På den södra sidan av älven ligger färjeläget strax utanför Botebo. Färjan kallas ofta Trelänsleden då den finns i området där Uppland/Heby kommun, Västmanland/Sala kommun och Dalarna/Avesta kommun möts. Färjan är i nuläget den enda kvarvarande bilfärjan och den går dagtid under sommaren och är anropsstyrd.

Färjeleden etablerades redan i början på förra seklet, närmare bestämt 1915, och bestod då av en pråm som rymde en häst med vagn som 1924 ersattes av en lindragen färja. Den nuvarande färjan Neda är en linfärja som drivs av en Volvomotor och sjösattes 1953. Den rymmer tre bilar av standardstorlek eller en mindre turistbuss.

När Vägverket 1986 beslöt sig för att lägga ner färjan startades ett lokalt initiativ som tog över och sedan slutet av 1980-talet sköts den av lokala intresseorganisationen Trelänsleden.

Strax nedströms färjan smalnar Dalälven av och bildar forsområdet Tyttbo. Väl känt för sitt fiske liksom vattnen uppströms färjan med Leksnäsforsen och Bysjön.

Färjan förenklar resandet till området från/till Mälardalen och ger intressanta nya vägsträckningar för den som vill söka sig in i Nedre Dalälvsområdet och Färnebofjärdens Nationalpark. Den är även betydelsefull som länk för de som vill cykla, vandra åka MC eller bilturista i området. Exempel på passande cykel, vandrings och kanotleder finns på en karta som ges ut på initiativ av Utvecklingsgruppen i By.

Referenser

1. ”Hovnäs färja, Wikipedia”

2. ”Cykla Paddla By”

3. ”Trelänsleden”