"Sveriges närmaste vildmark"

Koppardalen

[redigera wikitext]
Ej inloggad: Logga in eller skapa ett nytt wiki-konto ute till höger.Områdets industriella historia börjar med det kopparverk som byggdes upp 1636. 1644 tillkom även ett myntverk. Kopparverket innebar ett uppsving för trakten och bidrog till att Avesta fick stadsprivilegier 1641 (vilka emellertid drogs in redan 1687). Myntverket drevs till 1831. Kopparverket lades ned 1869, då kopparhanteringen flyttades till Falun. På kopparverkets ruiner anlades på 1870-talet ett modernt järnverk av Avesta-Garpenberg AB.

Den första masugnen togs i drift 1874. Till följd av en lågkonjunktur under halvan av 1870-talet gick företaget i konkurs 1879. 1883 övertogs driften av det nybildade Avesta Jernverks AB. Anläggningarna byggdes ut för att så småningom täcka ett stort område utmed Dalälven. Nybyggnationerna avtog en bit in på 1900-talet till följd av utrymmesbrist. Hyttan, som var äldsta delen av anläggningen, lades ned 1938. Parallellt började vissa delar av verksamheten istället att flytta till ett nytt industriområde sydöst om staden, vilket fick namnet Södra verken. Till följd av detta kom det gamla bruksområdet att benämnas Norra verken.
 

Referenser

1. ”Avesta kommun”

2. ”Verket”