You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Projekt Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet
Nedre Dalälvens Intresseförening drev under 2016-2018 leaderprojektet "Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet" med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden. Syftet med projektet var att aktivt medverka till ökad fiskevård i Nedre Dalälvsområdet och engagemang för och kunskap om fiskevård bland alla berörda aktörer och att arbeta med kunskapsutbyte tillsammans med de två projekten: LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven och Hållbar vattenkraft i Dalälven.

Nedan kommer du kunna läsa dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i projektet. Projektet har även anordnat nätverksträffar i samarbet med de två projekten: LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven och Hållbar vattenkraft i Dalälven. Dokumentation för dessa projekt läggs också ut här inom kort.