You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
28 nov 2022  | Temadag Säl, skarv, fiske med livskraftig kustutveckling – Hur går det med regional ekosystembaserad havsförvaltning? I Gävle. 
Pilot Södra Bottenhavet, där Gävle, Älvkarleby och Tierps kommuner ingår, är ett av tre svenska områden där ekosystembaserad havsförvaltning (se länk nedan) testas. Det innebär bland annat att man prövar nya arbetsformer för bättre samverkan.

Arbetsgruppen för säl- och skarv anordnar nu en temadag i Gävle med utrymme för dialog för kustområdet Östhammar till Söderhamn. Med brett deltagande från yrkesverksamma, forskare, entreprenörer, boende, kommuner, länsstyrelser, regioner, politiken, utvecklingsgrupper och intresseorganisationer.

Temadagen har två mål:
a) Utifrån en kunskapsplattform, gemensam för kustområdet starta en dialog.
b) Initiera lokala arbetsgrupper som utifrån sina förutsättningar arbetar med förslag och synpunkter till förvaltningsåtgärder och planer som finns eller är under framtagande.
- Vi bjuder in ett brett deltagande för att leva upp till ett ekosystembaserat arbetssätt och bredda förståelsen för frågorna, samt knyta an till pågående regionalt förvaltningsarbete, säger projektledare Erica Hasslar, Tierps kommun. Arbetsformen utgår från fakta och att respektfullt ta del av varandras perspektiv för att nå en långsiktig hållbarhet i arbetet.
- Det är betydelsefullt att lokala nätverk och grupper som hembygdsföreningar, utvecklingsgrupper, byalag och samfällighetsföreningar, samt även bostadsrättsföreningar) får information och tar tillfället att påverka förvaltningsarbetet som görs för skarv och säl längs kusten, säger Henrik Thomke, projektledare för hållbart fiske/fiskevård på Biosfärområde Nedre Dalälven.

Program: klicka här!
Dag: måndag 28 november
Tid: 09:00 - 16:00 (kaffe 08:30)
Plats: Gävle Konserthus
Anmälan senast: 17 november
Anmäl dig här: klicka här!
Frågor till: Erica Hasslar, projektledare Södra Bottenhavet, Tierps kommun, 0293-218 319 erica.hasslar@tierp.se

Läs mer om ekosystemsbaserad havsförvaltning:
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/ekosystembaserad-havsforvaltning.html

Läs mer om Pilot Södra Bottenhavet:
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/ekosystembaserad-havsforvaltning/pilot-sodra-bottenhavet.html
I Södra Bottenhavet är fem kommuner (Tierps, Söderhamn, Gävle, Östhammars och Älvkarleby kommuner), två länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Uppsala län och en region, Region Uppsala, engagerade.