You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

En ödmjuk storslagenhet. Med älven som pulserande hjärta.

Ett landskap mellan landskap. Där nord möter syd i svensk natur.
En bygd fjärran det täta och höga. Tillräckligt nära för livskraft.
Med tidigare generationers tydliga avtryck. Där vi kan ta vid.
För människan, för naturen. För hållbarhet och framtid.
Om oss