You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
INTEGRITETSPOLICY

Din integritet
Personuppgiftsansvariga för dina uppgifter är Nedre Dalälvens IF och Nedre Dalälvens UTV AB. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. “Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss. Några exempel på detta är när du deltar på våra nätverksträffar eller arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, medverkar som utställare, medlemsavtal, kunder, markägare som skrivit avtal för Biologisk Myggkontroll o.s.v. Personuppgifter kan även inkomma eller kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar i första hand ditt namn, telefon, e-postadress och verksamhetsområde. Ekonomiavdelningen har även uppgifter som rör underlag för ekonomiska transaktioner till berörda parter. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till ditt verksamhetsområde. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga register.

Hur vi använder data
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– Kommunicera med områdets turistaktörer för att främja områdets utveckling med sysselsättning, företagande och besöksmål.
– Kommunicera med markägare och andra berörda parter gällande Biologisk Myggkontroll.
– Kommunicera med biosfärambassadörer och andra berörda parter gällande Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.
– Kommunicera med FVO:er och andra parter i projekten "Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet" och "Samverkan fiskets intressenter".
– Kommunicera med entreprenörer och djurägare som håller på med restaurering, bete eller slåtter vid Nedre Dalälven.
– Skicka ut information om våra nätverksträffar och arrangemang.
– Skicka ut nyhetsbrev.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. När det finns ett legitimt intresse kan information delas med andra parter inom de olika verksamhetsområdena ovan. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Vilka rättigheter du har över dina data
Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsmässiga eller andra viktiga relationer med dig som en kontaktperson inom våra verksamhetsområden. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra kontakter.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du är en viktig part inom något av våra verksamhetsområden. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Några uppgifter måste dock sparas p.g.a. rättslig förpliktelse. Exempel på detta är personuppgifter som omfattas av Leaders arkiveringstid (10 år) eller bokföringslagen (7 år).

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. Vi använder oss av IT-företaget Gibon för att säkerställa våra digitala lagringssystem.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss på: info@nedredalalven.se
(Senast uppdaterad: 2018-06-28)