You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vill du lära dig hur man återställer vattendrag för att gynna öring, harr, vildlax och andra vattenlevande organismer?
Vi söker fler frivilliga som vill hjälpa till med manuell restaurering av forsarna kring Gysinge ett par dagar i september. Dagarna kommer att inledas med att länsstyrelsens expert ger oss lite teori på land. Sedan tar vi på oss vadarstövlar och ger oss ut i forsarna tillsammans. Där flyttar vi tillbaka stenar, lägger ut grus med mera. Till vår hjälp har vi redskap så som spett, spadar och krattor. Arbetet kommer att ledas av expert från länsstyrelsen.
 
Syftet med restaureringen är att återställa strömsträckor som rensades under flottningstiden. Då fraktades timmer genom att flotta det ner för Dalälven. Därför rensades forsarna på sten så att timret inte skulle fastna. Rensningen ledde till att fisk som öring och harr fick det svårare att leva och föröka sig. Detta gäller även många andra vattenlevande organismer. På senare tid har därför omfattande restaureringar med grävmaskiner av forsarna kring Gysinge gjorts med goda resultat. Vissa sträckor är dock i behov ytterligare insatser. För att lyckas med detta behöver vi bli fler som hjälper till.
 
Vi söker dig som vill lära dig mer om hur restaurering av vattendrag går till samtidigt som du gör en insats för forsarna kring Gysinge. Du behöver inte ha några förkunskaper. Arbete är ideellt. Vi bjuder på enklare lunch och fika.
 
Var: Gysinge - mitt i Biosfärområde Nedre Dalälven. Passa gärna på att ta en tur till Färnebofjärdens nationalpark.

När: Lördag den 10/9 eller söndag den 25/9, kl 10:00 – 14:30. Den som kan får gärna delta vi båda tillfällena.

Anmälan: Om du är intresserad av att hjälpa till så anmäl dig till Elias Regelin. 
Meddela: namn, mejladress och telefonnummer samt vilken/vilka dagar du vill delta.
Lämna gärna en intresseanmälan även om du inte kan någon av de två ovan angivna dagarna.
Vi kommer att bjuda in till fler aktiviteter kring restaurering av vattendrag.

Kontakt: Elias Regelin, Biosfärområde Nedre Dalälven, elias@nedredalalven.se, tel 0291-213 15.
 
Restaureringen arrangeras av Gysingeforsarnas FVOF och Biosfärområde Nedre Dalälven med stöd av Leader Gästrikebygden och Leader Nedre Dalälven.