You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fältdagar "restaurering av vattendrag"  vid Gysingeforsarna och Sevedskvarn, 10 och 25 september 2022
Rapport från restaurereringsträffen lördagen den 10 september vid Gysingeforsarna
Den som passerade Gysingebroarna i lördags såg kanske ett gäng i vadarbyxor ute i forsen. Istället för fiskespön hade de spett, krattor, spadar och hinkar i händerna. På plats var Elias Regelin från oss på biosfärkontoret tillsammans med fiskevårdsområdesföreningen, experter från länsstyrelsen och ett gäng intresserade från olika delar av biosfärområdet. Tillsammans restaurerade de lekbottnar för öring och harr men även för den lax som vi hoppas få tillbaka i älven inom en inte allt för avlägsen framtid. Så här berättar Elias om dagen.

- Vi startade med ett teoripass där vi fick lära oss om fiskarnas behov av vandringsvägar, lek- och uppväxtområden, säger Elias Regelin. Gysingeforsarna har de senaste åren restaurerats med maskiner. I lördags fortsatte vi detta viktiga arbete men då för hand. - Fokus för dagen låg på att restaurera lekbottnarna, säger Elias. Vi luckrade upp och fyllde på med mer lekgrus där fisken kan gömma sin rom. Vi flyttade även stenar för att få till rätt flöden och så att lekgruset inte spolas bort. Det var en kul, lärorik och inte minst väldigt trevlig dag i forsen.

Restaureringen arrangeras av Gysingeforsarnas FVOF och Biosfärområde Nedre Dalälven med stöd av Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling och Leader Nedre Dalälven.
Vill du vara i kommande aktiviteter?
Är du också intresserad av att lära dig mer om manuell restaurering av vattendrag? Du behöver inga förkunskaper. Fältdagarna är gratis och vi bjuder på korv och fika. Aktiviteten är en del av en större satsning där vi hoppas kunna samla fler engagerade inom vårt biosfärområde. Förutom praktiska moment som detta planerar vi att arrangera träffar kring juridik (tillstånd från myndigheter och markägare), ekonomi (vilka pengar finns att söka?), vandringshinder, uppföljning (exempelvis elfiske), med mera. Vi hoppas också kunna bygga upp ett nätverk av engagerade frivilliga, myndighetsrepresentanter, markägare med flera.

Vill du ha information om kommande aktiviteter så skicka ett mejl till elias (a) nedredalalven.se
Inbjudan till den 10 och 25 september 2022
Vill du lära dig hur man återställer vattendrag för att gynna öring, harr, vildlax och andra vattenlevande organismer?
Vi söker fler frivilliga som vill hjälpa till med manuell restaurering av forsarna kring Gysinge ett par dagar i september. Dagarna kommer att inledas med att länsstyrelsens expert ger oss lite teori på land. Sedan tar vi på oss vadarstövlar och ger oss ut i forsarna tillsammans. Där flyttar vi tillbaka stenar, lägger ut grus med mera. Till vår hjälp har vi redskap så som spett, spadar och krattor. Arbetet kommer att ledas av expert från länsstyrelsen.
 
Syftet med restaureringen är att återställa strömsträckor som rensades under flottningstiden. Då fraktades timmer genom att flotta det ner för Dalälven. Därför rensades forsarna på sten så att timret inte skulle fastna. Rensningen ledde till att fisk som öring och harr fick det svårare att leva och föröka sig. Detta gäller även många andra vattenlevande organismer. På senare tid har därför omfattande restaureringar med grävmaskiner av forsarna kring Gysinge gjorts med goda resultat. Vissa sträckor är dock i behov ytterligare insatser. För att lyckas med detta behöver vi bli fler som hjälper till.
 
Vi söker dig som vill lära dig mer om hur restaurering av vattendrag går till samtidigt som du gör en insats för forsarna kring Gysinge. Du behöver inte ha några förkunskaper. Arbete är ideellt. Vi bjuder på enklare lunch och fika.
 
Var: Gysinge - mitt i Biosfärområde Nedre Dalälven. Passa gärna på att ta en tur till Färnebofjärdens nationalpark.

När: Lördag den 10/9 eller söndag den 25/9, kl 10:00 – 14:30. Den som kan får gärna delta vi båda tillfällena.

Anmälan: Om du är intresserad av att hjälpa till så anmäl dig till Elias Regelin. 
Meddela: namn, mejladress och telefonnummer samt vilken/vilka dagar du vill delta.
Lämna gärna en intresseanmälan även om du inte kan någon av de två ovan angivna dagarna.
Vi kommer att bjuda in till fler aktiviteter kring restaurering av vattendrag.

Kontakt: Elias Regelin, Biosfärområde Nedre Dalälven, elias@nedredalalven.se, tel 0291-213 15.
 
Restaureringen arrangeras av Gysingeforsarnas FVOF och Biosfärområde Nedre Dalälven med stöd av Leader Gästrikebygden och Leader Nedre Dalälven.