You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Karin Andersson

Elias Regelin - ny biosfärkoordinator
Under våren har Elias Regelin axlat rollen som biosfärkoordinator för Biosfärområde Nedre Dalälven. Här berättar Elias lite om sig själv, sitt nya jobb och vad som är på gång i biosfärområdet, bland annat ny forskning kring fiskgjusar och flera nya satsningar på lokal mat, utveckling av leder och restaurering av vattendrag. 

Elias, du är ny biosfärkoordinator, kan du säga något om vad dina arbetsuppgifter innebär?
- Biosfärområdet ska vara ett modellområde för hållbar utveckling, berättar Elias. Det innebär att gå före och visa vägen så att andra kan lära av oss. Jag och mina kollegor på biosfärkontoret i Gysinge arbetar med att initiera, stödja och kommunicera verksamhet i området med anknytning till hållbar utveckling. Mycket handlar om att samverka med andra och få andra att samverka med varandra i synnerhet inom de för biosfärområdet aktuella fokusområdena.

Forskning är en viktig del av biosfärkonceptet, vad har du på gång där?
- Vi har tagit initiativ till en studie om fiskgjusar. De minskar i området och för att ta reda på varför planerar Nedre Dalälvens Intresseförening tillsammans med Högskolan i Gävle och Naturhistoriska Riksmuseet ett forskningsprojekt med kameraövervakning av boplatser i biosfärområdet samt en analys av historiska data.

- Sedan önskar vi att någon forskare tog sig an två studier som båda skulle kunna öka möjligheterna och incitamenten att hålla det älvnära landskapet öppet och gynna biologisk mångfald genom bete och slåtter. De ena frågan är om bete och hö från de stora älvängarna längs älven kan utgöra en viktig resurs under torra somrar.

- Den andra frågan handlar om huruvida så kallade virtuella stängsel kan underlätta betesdrift. Med virtuella stängsel skulle djurägare slippa att stängsla dessa delvis otillgängliga marker. I stället får djuren ett halsband som varnar när de närmar sig den gräns som djurägaren ritat in på kartan. Försöker djuren sig över gränsen får de en elektrisk stöt.

- Sist men inte minst skulle vi vilja initiera ett medborgarforskningsprojekt, alltså en studie där alla som vill kan hjälpa till att samla in information. Exakt vad det ska handla om vet jag inte ännu men kanske utökade fångstrapporter i fritidsfisket eller något om myggförekomst.

Biosfärområdet har ju en handlingsplan på gång, vad bjuder den på för nytt, och vad kommer den att ge tänker du?
- Vi kommer att sammanställa en digital karta med rekreationsleder i området samt produkter och tjänster knutna till dessa. Vi som bor i området och besökare ska kunna hitta nya förslag på till exempel cykel-, paddlings- eller vandringsutflykter och förslag på var man kan få sig en bit mat eller en säng att sova i på vägen. Eller kanske vill man ha en guide? Då ska man kunna hitta det på kartan.

- Vi kommer också att arbeta mer med att lyfta lokala mat- och dryckesaktörer och sedan har vi biosfärmärkningen som redan påbörjat. Det handlar om att vi inspirerar verksamheter till att arbeta med hållbarhet och uppmärksammar dem för det. I nya handlingsplanen kommer vi också att arbeta vidare med levande vatten och fiskevård. Bland annat i ett projekt om att stötta ideella som vill restaurera mindre vattendrag i området.

Kan du berätta lite om dig och din bakgrund? Vad har du jobbat med tidigare och hur spenderar du din fritid?
- Jag flyttade till Österfärnebo med min familj för snart sex år sedan och stortrivs eftersom mitt största fritidsintresse är friluftsliv, berättar Elias. Jag är utbildad miljövetare och har arbetet med hållbar utveckling på olika sätt både i ideella organisationer och på myndighet. Tidigare för Nedre Dalälvens Intresseförening har jag haft hand om projekt kring lokal mat, grön energi, naturbete och hävd av älvängar.

Du bor väldigt naturskönt vid älven och besöker bland annat en del naturreservat med din familj. Har du några tips på fina eller intressanta platser att besöka i biosfärområdet?
- Färnebofjärdens nationalpark är fantastisk, säger Elias. Båtfors är också en pärla men jag har mycket kvar att upptäcka. Jag har testat att paddla till jobbet på morgnarna och jag kan säga att upptäcka Nedre Dalälven från vattnet är en väldigt fin upplevelse.

I höstas avslutade du mastodontarbetet med 10-årsutvärderingen av biosfärområdet, vad vet du om granskningen som ska vara klar nu i sommar? Och kan du säga något kort om en positiv lärdom från rapporten?
- Biosfärområde Nedre Dalälven har fått fina rekommendationer av Unescos rådande kommitté, säger Elias. De anser att vår utvärdering är av hög kvalitet och att vi uppfyller vi kriterierna för att vara ett biosfärområde. Beslut tas i mitten av juni, så vi håller tummarna. En lärdom av utvärderingen är vikten av de nätverk vi byggt upp inom fiskevård och besöksnäring, de ska vi ta hand om och utveckla.

Avslutningsvis, något annat som du vill berätta om?
- Vi planerar en studiecirkel om att restaurera mindre vattendrag, säger Elias. Den som har lust att lära sig mer om detta eller har förslag på exempelvis en bäck som borde återställas eller ett vandringshinder som borde rivas får gärna höra av sig till mig.
Kontakta Elias
ELIAS REGELIN
Biosfärkoordinator
Telefon: 0291-213 15
E-post: elias@nedredalalven.se