You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Örådet, TRÄFF FÖR SVENSKA BIOSFÄRPROGRAMMET, 31 AUG - 1 SEPT 2022
En kort rapport av Elias från årets öråd; Sitter på tåget tillbaka från Biosfärområde Vattenriket i Kristianstad. Där jag, under några intensiva dagar, tillsammans med koordinatorerna från Sveriges andra biosfärområden fått lära mig hur Vattenriket arbetar med att förmedla kunskap om och kärlek till naturen. Vi har fått lära oss om återetablering av mal i Helge å, om hur sandmarker kan återställas i tätbebyggda områden och hur viktiga dessa är som livsmiljö bl a för hotade örter och insekter samt hur man kan skapa utomhusklassrum för barn och ungdomar där dessa kan upptäcka livet under Östersjöns yta. Tack Vattenriket för många goda exempel!

Biosfärrådet består av koordinatörerna från Sveriges sju biosfärområden och ses digitalt en gång i månaden för att utbyta erfarenheter och bygga samarbeten. Minst en gång per år ses vi också i verkligheten och då ofta i ett av biosfärområdena.

Hälsningar Elias Regelin, biosfärkoordinator Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.